settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa ang asawa ni Cain? Ang asawa ba ni Cain mao ang iyang igsoon nga babaye?

Tubag


Dili sigurado nga gihisgot sa Bibliya kon kinsa ang asawa ni Cain. Ang posibleng tubag, ang asawa ni Cain mao ang iyang igsoon nga babaye o pag-umangkong babaye o pag-umangkon sa pag-umangkong babaye. Wala miingon ang Bibliya kon pila na kapanuigon si Cain kaniadtong iyang gipatay ang iyang igsoon nga si Abel (Genesis 4:8). Tungod kay parehas silang mag-uuma, mahimong sila anaa na sa hustong edad, mahimo nga adona na silay matag pamilya. Sigurado nga daghan nag mga anak si Adan ug si Eva, ug gawas kang Cain ug Abel, niadtong panahon nga gipatay ni Cain ang iyang igsoon- sigurado usab nga nakabaton pa sila ug daghang mga anak sa paglabay pang panahon (Geneses 5:4).

Ang kamatuorang nahadlok si Cain alang sa iyang kaugalingong kinabuhi human niya patya si Abel (Genesis 4:14) gapakita lamang nga tingali adona pay uban nga anak o dili kaha mga apo o apo sa tuhod sila Adan ug Eba niadtong panahona. Ang asawa ni Cain (Genesis 4:17) mao ang anak nga babaye o apong babaye nila Adan ug Eva. Tungod kay sila Adan ug Eba mao ang unang tawo, ang ilang mga anak walay mapilian kon dili himuong asawa ang ilang mga igsoon. Wala gidumili sa Dios ang pakig-minyo sa mga igsoon hangtod dili husto kadaghan ang mga tawo, apan niadtong nidaghan na, ang pakig-minyo sa igsoon dili na kinahanglan (Levitico 18:6-18). Ang hinungdan kon ngano ang relasyong sekswal sa mag-igsoon gabunga kini ug abnormalidad sa anak, tungod kay ang iyang mga ginikanan adonay parehas nga depekto mismo. Kon ang mga tawo nga gagikan sa lain-laing pamilya makabaton ug anak- dako ang mahimo nga dili sila makabaton sa parehas nga depekto.Ang “genetic code” sa mga tawo nahugawan sa paglabay sa panahon tungod kay ang mga kakulangan o kadaotan mas labaw nga nidaghan, ug kini gipasa sauna ug hangtod karon nga kaliwatan. Si Adan ug si Eba walay ka parehas nga “genetic” nga depekto, ug kini mao ang naghatag sa ilaha ug kusog sa unang kaliwatan nga makabaton ug maanindot nga kalidad sa panglawas kon itandi sa panahon nato karon. Kon adona may “genetic” nga depekto ang mga anak nina Adan ug Eba, mahimo nga gamay lamang. Isip bunga, luwas para sa ilaha ang magminyo sa kaugalingong igsoon. Mahimong lain makasisilag kon hunahunaon nato nga ang asawa ni Cain mao ang iyang igsoon. Sa sinugdanan pa, tungod kay nagsugod pagbuhat ang Dios sa usa ka lalaki ug usa ka babaye ang ika-duhang kaliwatan walay laing pagpilian gawas sa pagkig-minyo sa ilang kaugalingong igsoon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa ang asawa ni Cain? Ang asawa ba ni Cain mao ang iyang igsoon nga babaye?
© Copyright Got Questions Ministries