settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang apokalipsis?

Tubag


Ang pulong “apokalipsis” gikan sa Griyegong pulong nga apokalupsis nga ang buot pasabot kay “pagpadayag, pagbutyag, pag-abli sa tabon.” Ang Pagpadayag nga balasahon usahay ginatawag nga “Apokalupsis ni Juan” tungod kay usa kini nga pagpadayag sa Dios mahitungod sa kataposang mga adlaw kang apostol Juan. Dugang pa, ang Griyegong pulong sa “apokalipsis” maoy labing unang pulong Griyegong teksto sa balasahon sa Pinadayag. Ang pulongan nga “apokaliptikong kapanulatan” (literature) gigamit aron paghubit sa paggamit ug mga simbolo, imahen, ug mga numero aron paghulagway sa umalabot nga mga panghitabo. Gawas sa Pinadayag, mga panig-ingnan sa apokaliptikong kapanulatan sa Biblia mao ang Daniel kapitulo 7 – 12, Isaias kapitulo 24 – 27, Ezekiel kapitulo 37 – 41, ug Zacarias kapitulo 9 – 12.

Nganong nasulat ang apokaliptikong kapanulatan sa ingon na lang nga mga simolismo ug paglarawan? Ang mga apokaliptikong balasahon nahisulat sa dihang mas maalamon nga pagtakoban ang mensahe diha sa mga paglarawan ug simbolismo kay sa mohatag ug mensahe diha sa tataw nga pinulongan. Dugang pa, ang simbolismo naghimo ug elemente tagohala mahitungod sa mga detalye sa takna ug dapit. Bisan pa niana, ang katuyoan sa simbolismo, dili ang paghimog kalibog, apan aron matudloan ug madasig ang mga sumusunod sa Dios panahon sa kalisdanan.

Labaw sa espisipikong biblikanhong kahulogan, ang termino nga “apokalipsis” kasagarang gigamit aron pagtumong sa kataposang mga adlaw sa kinatibuk-an, o ilabi na sa kinaulahiang kataposang mga adlaw. Ang mga panghitabo sa kataposang mga adlaw sama sa ikaduhang pagbalik ni Cristo ug ang gubat sa Armagedon usahay gitawag nga Apokalipsis. Ang Apokalipsis maoy kataposang pagpadayag sa Dios, sa Iyang kapungot, sa Iyang hustisya, ug, sa kinataposan, sa Iyang gugma. Si Hesu Cristo maoy kinatas-an “apokalipsis” sa Dios, ug Iyang gipadayag ang Dios ngari kanato (Juan 14:9; Hebreo 1:2).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang apokalipsis?
© Copyright Got Questions Ministries