settings icon
share icon
Pangutana

Aduna ba kitay mga anghel dela gwardiya?

Tubag


Nagpahayag ang Mateo 18:10, “Ipaneguro nga dili ninyo ipakaubos ang usa niining mga gagmay. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga manulonda sa langit kanunayng nagsud-ong sa nawong sa akong Amahan didto sa langit.” Niini nga konteksto, “kining mga gagmay” mahimong nagpasabot niadtong mga nagatoo Kaniya (v. 6) o mahimong nagtumbok kini sa mga gagmayng bata (vv. 3 – 5). Mao kini ang sukaranong berso mahitungod sa mga anghel dela gwardiya. Walay pagduhaduha nga ang mga maayong manolunda nagatabang pagpanalipod (Daniel 6:20 – 23; Ikaduhang Hari 6:13 – 17), nagapadayag ug kasayuran (Buhat 7:52 – 53; Lucas 1:11 – 20), nagagiya (Mateo 1:20 – 21; Buhat 8:26), nagatagana (Genesis 21:17 – 20; Unang Hari 19:5 – 7), ug nagaalagad sa mga amgtotoo sa kinatibuk-an (Hebreo 1:14).

Kon atong balikon ang Mateo 18:10, ang pulong nga “ilahang” usa ka kahugpongang pulingalan sa Griyego nga nagtumbok sa katinuoran nga ang mga magtotoo gialaragan sa mga manolunda sa kinatibuk-an. Kini nga mga manolunda gihulagway ingon nga “kanunayng” nagasud-ong sa nawong sa Dios aron mapaminawan ang Iyang mando kanila aron pagtabang sa magtotoo kon kinahanglanon. Ang mga manolunda niini nga berso makita nga wala nagabantay sa tawo inay matinagdanon ngadto sa Amahan sa langit. Busa, ang madasigong katungdanan daw nagpakita, nga mas naggikan s adios kay sa mga manolunda, ug Siya lamang ang nasayod kanus-a nag usa kanato manginahanglan ug pagpanginlabot sa usa ka manolunda. Tungod kay padayon silang nagasud-ong sa Iyang nawong, ang mga manolunda anaa ilalom sa Iyang pagbtuo aron motabang sa Iyang “mga gagmay.”

Dili mahimong mahinugtanong matubag gikan sa Kasulatan kon ang matag magtotoo adunay anghel dela gwardiya nga nadestino kaniya o wala. Apan, sa gipahayag nang daan, gagamit ang Dios ug mga manolunda aron pag-alagad kanato. Biblikanhon moingon nga Iyang gigamit sila ingon nga Iyang gigamit kita; mao nga, wala Siya nanginahanglan kanato ni kanila aron pagtuman sa Iyang mga laraw, apan bisan pa niana mipili gihapon paggamit kanato ug kanila (Job 4:18; 15:15). Sa kataposan, maanaa o wala kitay manolunda nga nadestino pagpanalipod kanato, aduna kitay mas labing kasigurohan gikan sa Dios: kon kita Iyanbg mga anak pinaagi sa pagtoo diha ni Cristo, pagabuhaton Niya ang tanang butang alang sa kaayohan (Roma 8:28 – 30), ug si Hesu Cristo dili mobiya kanato ni mosalikway kanato (Hebrewo 13:5 – 6). Kon aduna kitay labing nasayod, labing gamhanan, labing mahigugmaong Dios kuyog nato, mahinungdanon pa ba o dili na kon adunay limitadong anghel dela gwardiya nga nagapanalipod kanato?

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna ba kitay mga anghel dela gwardiya?
© Copyright Got Questions Ministries