settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Sion? Unsa ang Bukid sa Sion? Unsa ang Biblikanhong kahulogan sa Sion?

Tubag


Ang Salmo 87:2 – 3 nag-ingon, “Gihigugma sa GINOO ang mga ganghaan sa Sion labaw sa tanang mga pinuy-anan ni Jakob. Mahimayaong mga butang ang gitaho mahitungod kanimo, O dakbayan sa Diyos.” Mabasa sa lapas 150 ka mga higayon diha sa Biblia, ang pulong nga “Sion” nagpasabot ug usa ka “kuta.” Sa Biblia, ang Sion dakbayad ni David ug dakbayan sa Diyos. Sa nagka-uswag ang Biblia, ang pulong nga “Sion” nitabok gikan sa pisikal nga dakbayan ngadto sa daghang espirituhanong kahulogan.

Ang unang paghisgot sa pulong nga “Sion” sa Biblia mao ang Ikaduhang Samuel 5:7: “Bisan pa niana, nailog ni David ang kota sa Sion, ang Dakbayan ni David.” Busa, ang Sion, sa kinaunhan maoy pangalan sa ansyanong Jebusihanong kota sulod sa dakbayan sa Herusalem. Ang Sion nagrepresentar dili lamang sa kota apan sa dakbayan usab diin ang kota nahimutang. Human mailog ni David “ang kota sa Sion,” ang Sion gitawag na dayon ug “ang Dakbayan ni David” (Unang Hari 8:1; Unang Cronicas 11:5; Ikaduhang Cronicas 5:2).

Sa dihang gitukod ni Salomon ang Templo sa Herusalem, miuswag ang kahulogan sa Sion diin naapil ang templo ug ang dapit palibot niini (Salmo 2:6, 48:2, 11 – 12, 132:13). Sa kadugayan ang Sion gigamit isip pangalan alang sa dakbayan sa Herusalem, ang yuta sa Judah, ug sa kinatibuk-ang katawhan sa Israel (Isaias 40:9; Jeremias 31:12; Zacharias 9:13).

Ang labing mahinungdanong gamit sa pulong nga “Sion” ana sa teolohikanhong diwa. Ang Sion gigamit sa mahulagwayong paagi sa Israel isip katawhan sa Diyos (Isaias 60:14). Ang espirituhanong kahulogan sa Sion gipadayon diha sa Bag-ong Tugon, diin gihatagan kini ug Cristohanong kahulogan isip espirituhanong gingharian sa Diyos, ang langitnong Herusalem (Hebreo 12:22; Pinadayag 14:1). Gipunting ni Pedro si Cristo isip batong pamag-ang sa Sion: “Tan-awa, akong gibutang ang usa ka bato sa Sion, usa ka pinili ug hamiling batong pamag-ang, ug ang tawo nga mosalig Kaniya dili sukad maulawan” (Unang Pedro 2:6).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Sion? Unsa ang Bukid sa Sion? Unsa ang Biblikanhong kahulogan sa Sion?
© Copyright Got Questions Ministries