settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang tunok sa unod ni Pablo?

Tubag


Di’maihap nga mga pagpasabot mahitungod sa kinaiyahan sa tunok sa unod ni Pablo ang gihatag. Gikan sa walay puas nga pagtintal, mabangis nga mga kaaway, mga sakit (sama sa mga suliran sa mata, malaria, hingaw nga mga labad sa ulo, ug epilepsy), hangtod sa paglisod ug litok. Walay makasulti sa tino kon unsay tunok sa unod ni Pablo, apan lagmit usa kini ka linawas nga kasakitan.

Unsay atong nasayran mahitungod aning tunok sa unod gikan mismo kang Pablo diha sa Ikaduhang Corinto 12:7: “Aron pagpugong kanako nga mahimong mapahitas-on tungod niining hilabihan kadako nga mga pagpadayag, diay gihatag kanako nga usa ka tunok sa akong unod, usa ka mensahero ni Satanas, aron pagsakit kanako.” Una, ang katuyoan sa tunok sa unod mao ang ipabilin si Pablo nga mapainubsanon. Si bisan kinsay nga nakahimamat ni Hesus ug gikahibalag ug gitahasan Niya (Buhat 9:2 – 8), sa iyang kinaiyanhong kahimtang, “mapagarbohon.” Dugang pa niana, ang katinuoran sa pagpanglihok sa Balaang Espiritu aron makasulat sa kinabag-an sa Bag-ong Tugon, ug sayon makita sa unsang paagi nga si Pablo mahimong “mapahitas-on” (KJV) o “dayeg nga dili masukod” (NKJV) o “hilabihan ka mapahitas-on” (NCV). Ikaduha, sayod kita nga ang kasakit naggikan o agig mensahero ni Satanas. Sama nga gitugotan sa Diyos si Satanas pagsakit ni Job (Job 1:1 – 12), gitugotan sa Diyos si Satanas nga sakiton si Pablo alang sa maayong mga laraw sa Diyos ug kanunay’ng anaa sulod sa hingpit nga kabubot-on sa Diyos.

Makasabot ra kita nga isipon ni Pablo kini nga tunok isip babag alang sa mas halapad o labing sangpotanon nga pagpangalagdan (Galacia 5:14 – 16) ug nagpakiluoy siya sa Diyos kamakatulo aron pagtangtang niini (Ikaduhang Corinto 12:8). Apan nakakat-on si Pablo ug pagtulon-an gikan niini nga kasinatian nga maoy nagdominar sa iyang mga sulat: ang langitnong gahom labing mapasundayag batok tabilawan sa tawhanong kahuyangon (Ikaduahng Corinto 4:7) aron nga ang Diyos lamang ang madayeg (Ikaduhang Corinto 10:17). Imbes nga kuhaon ang suliran, gihatagan siya sa Diyos ug grasya ug kusog nga malampusan kini, ug Iyang gideklarar nga ang maong grasya “paigo.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang tunok sa unod ni Pablo?
© Copyright Got Questions Ministries