settings icon
share icon
Pangutana

Minyo ba si Hesus?

Tubag


Si Hesu Kristo matin-aw nga dili minyo. Adunay mga inila nga mitolohiya karon nga naghisgot kang Kristo isip minyo kang Maria Magdalena. Kini nga mitolohiya hingpit nga sayop ug eawlay basehanan sa teolohikanhon, sa kasaysayan, o sa Biblia. Samtang pipila sa mga Nosticong Ebanghelyo naghisgot kang Hesus nga adunay suod nga kalambigitan ni Maria Magdalena, wala nila piho nga nagpaharag nga si Hesus minyo kang Maria Magdalena, o adunay romantikong kalambigitan diha niya. Ang labing duol nga atong makita mao ang paghisgot nga ighagkan ni Hesus si Maria Magdalena, nga sayun rang masabtan nga nagpahinungod sa uka ka “mahigalaon nga halok.” Dugang pa, bisan pa kon ang mga Nostikong Ebanghelyo directing naghisgot nga si Hesus minyo kang Maria Magdalena, wala silay kagamhan, sa ngalan nga ang mga Nosticong Ebanghelyo napamatud-an nga mga mini ug namugna aron makahimo ug usa ka Nosticong panan-aw kang Hesus.

Kung minyo pa si Hesus, gisultian unta kita sa Biblia, o aduna untay pipila ka dili klaro nga pamahayag sa maong katinuoran. Naghisgot ang Biblia sa inahan ni Hesus, sa iyang sinagop nga amahan, sa iyang mga igsoon sa inahan nga mga lalaki ug babaye. Nganong magpabaya man ang Bibliya sa paghisgot sa katinuoran nga si Hesus adunay asawa? Niadtong mga nagatoo/nagatudlo nga si Hesus minyo nagahimo aron pagsulay “pakatawhanon” Siya, aron himoon pa siyang mas yano, mas susama sa uban. Ang mga tawo yanong dili buot motuo nga si Hesus Dios diha sa unod (Juan 1:1, 14; 10:30). Busa, nagimbento ug nagtuo silage mga mitolohiya mahitungod ni Hesus nga minyo, adunay mga anak, ug usa lamang ka yano nga tawo.

Ang ikaduhang pangutana mao nga, “mahimo bang maminyo si Hesu Kristo?” Walay sal-an sa pagiging minyo. Walay sal-an mahitungod sa pagbaton ug makihilawason nga kalambigitan diha sa kaminyoon. Busa, oo, mahimong maminyo unta si Hesus ug magpabiling walay sala nga Karnero sa Dios ug Manluluwas sa kalibotan. Sa samang higayon, walay biblikanhong hinungdan aron maminyo si Hesus. Dili kini maoy punto niining debate. Niadtong nagatoo nga si Hesus minyo wala nagatoo nga Siya walay sala, o nga Siya mao ang Mesiyas. Ang pagminyo ug pagbaton ug mga anak dili maoy hinungdan nganong gipadala sa Dios si Hesus. Ang Marcos 10:45 nagsulti kanato nganon mianhi si Hesus, “Kay bisan ang Anak sa Tawo wala mianho aron magpaserbisyo, inay moserbisyo, ug aron ihatag ang Iyang kinabuhi alang sa katubsanan sa kadaghanan.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Minyo ba si Hesus?
© Copyright Got Questions Ministries