settings icon
share icon
Pangutana

Unsay ginaingon sa Kasulatan mahitungod sa pornograpiya?

Tubag


Sa pagkakaron, ang labing gipangita nga mga pulong sa internet adunay kalabutan sa pornograpiya. Kaylap ang pornograpiya sa kalibutan karon. Tingali labaw sa tanan, si Satanas nagmalampuson sa paglubag ug pagtuis sa pagpakighilawas. Gihimo niya ang maayo ug husto (mahigugmaon nga sekso tali sa bana ug asawa) ug gipulihan kini sa pangibog, pornograpiya, pagpanapaw, panglugos, ug homoseksuwalidad. Gikuha niya ang maayo ug husto (ang mahigugmaong pakighilawas tali sa bana ug asawa) ug gipulihan kini sa kaulag, pornograpiya, pagpanapaw, panglugos, ug panghimayot. Ang pornograpiya mahimong unang lakang sa usa ka danglog nga banghilig sa nagkadaghang nga pagkadautan ug imoralidad (Roma 6:19). Ang makapagumon nga kinaiya sa pornograpiya dokumentado kaayo. Sama nga ang usa ka tiggamit sa droga kinahanglan nga mogamist sa mas dako ug mas isog nga gidaghanon sa mga droga aron makab-ot ang samang "alta," ang pornograpiya magganoy sa usa ka tawo sa mas lalom pa ug mas daotan nga pagkagumon sa pakighilawas ug dili diosnon nga mga tinguha.

Ang tulo ka pangunang mga kategoriya sa sala mao ang kahigal sa unod, ang kahigal sa mga mata, ug ang garbo sa kinabuhi (1 Juan 2:16). Ang pornograpiya sa tin-aw nga maoy hinungdan nga kita naulag sa unod, ug kini dili malimod nga kahigal sa mga mata. Ang pornograpiya siguradong dili sarang isip usa sa mga butang nga atong angayng hunahunaon pag-ayo, sumala sa Mga Taga-Filipos 4: 8. Ang pornograpiya makapagumon (Unang Korinto 6:12; Ikaduhang Pedro 2:19), ug makadaot (Mga Panultihon 6: 25-28; Ezequiel 20:30; Efeso 4:19). Ang pagpangulag sa ubang mga tawo diha sa atong mga hunahuna, nga maoy diwa sa pornograpiya, makapasilag sa Dios (Mateo 5:28). Kung ang nabatasang pagmahal sa pornograpiya nagpaila sa kinabuhi sa tawo, kini nagpakita nga maong tawo dili luwas (Unang Korinto 6: 9).

Alang niadtong nalambigit sa pornograpiya, ang Dios makahimo ug mohatag sa kadaugan. Nalambigit ka ba sa pornograpiya ug nagtinguha sa kagawasan gikan niini? Ania ang pipila ka mga lakang sa kadaugan: 1) Ikumpisal ang imong sala ngadto sa Dios (Unang Juan 1: 9). 2) Hangyoa ang Dios sa paglimpyo, pagbag-o, ug pag-usab sa imong hunahuna (Roma 12: 2). 3) Hangyoa ang Dios sa pagpuno sa imong hunahuna sa Mga Taga Filipos 4: 8. 4) Pagkat-on sa pag-angkon sa imong lawas diha sa pagkabalaan (Unang Tesalonica 4: 3-4). 5) Sabton ang hustong kahulogan sa pakighilawas ug salig sa imong kapikas lamang aron masugat ang panginahanglan (Unang Korinto 7: 1-5). 6) Himatngoni nga kung maglakaw ka diha sa Espiritu, dili nimo tumanon ang kaibog sa unod (Mga Taga Galacia 5:16). 7) Paghimo og mga praktikal nga lakang aron makunhuran ang imong pagkaladlad sa mga grapikong larawan. Pagtaod og mga mobabag sa pornograpiya sa imong kompyuter, pagbutang ug utlanan paggamit sa telebisyon ug video, ug pangita ug Kristohanon nga mag-ampo alang kanimo ug makatabang kanimo aron didto ka niya manubag.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay ginaingon sa Kasulatan mahitungod sa pornograpiya?
© Copyright Got Questions Ministries