settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang gitugot nga buhaton sa Kristohanong magtiayon, diha sa pagpakighilawas?

Tubag


Ang Balaang Kasulatan nag-ingon nga, “Himoa ninyo nga ang panagtiayon makabaton sa pagtahud sa tanan, ug himoa ninyo nga ang higdaanan sa panagtiayon dili mahugawan; kay ang Dios magasilot ra sa mga makihilawason ug mga mananapaw” (Hebreo 13:4). Ang Kasulatan wala mag-ingon kung unsa ang bana ug asawa o ang mga butang nga wala gitugot nga buhaton sa pagpakighilawas. Ang mga bana ug mga asawa gitudloan, “Ayaw kamo pagdumiliay ang usa sa usa gawas kon pinaagi sa panagsabut alang sa usa ka panahon,” (Unang Mga Taga-Corinto 7: 5a). Kini nga bersikulo lagmit naglatid sa prinsipyo alang sa hilawasnong kalambigitan sa kaminyoon. Bisan unsa pa ang nahimo, angay kining uyonan sa usa’g-usa. Walay si bisan kinsa ang angayng dasigon o pugson sa butang nga dili siya komportable o iyang gihunahuna nga sayup. Kon ang usa ka bana ug asawa nagkauyon nga buot nilang sulayan ang usa ka butang (pananglitan, pakighilawas gamit ang baba, lainlaing posisyon, mga duwaan sa pakighilawas, ug uban pa), nan ang Kasulatan wala maghatag sa bisan unsang hinungdan nganong dili kini nila mahimo.

Apan, adunay pipila ka mga butang nga wala gayud gitugot sa pakighilawas alang sa magtiayon. Ang balansayon sa “pagbaylo” o “pagdala ug pakapin” (tagutlo, tagup-atay , ug uban pa) usa ka dayag nga panapaw (Galacia 5:19; Efeso 5: 3; Colosas 3: 5; Unang Tesalonica 4: 3). Ang pagpanapaw sala bisan kon ang imong kapikas nagtugot, nag-uyon, o gani nag-apil niini. Ang pornograpiya makabibihag sa "kaibog sa unod ug sa pangibog sa mga mata" (Unang Juan 2:16) ug busa gihukman man sa Dios. Ang bana ug asawa dili gayud angay magdala og pornograpiya ngadto sa ilang hilawasnong panaghiusa. Gawas niining duha ka mga butang, wala'y bisan unsa nga tino nga gidili sa Kasulatan nga buhaton sa usa’g-usa sa bana ug asawa samtang ilang gitugotan ang usag usa.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang gitugot nga buhaton sa Kristohanong magtiayon, diha sa pagpakighilawas?
© Copyright Got Questions Ministries