settings icon
share icon
Pangutana

Sayup ban ga pangutan-on ang Dios?

Tubag


Ang hisgutanan dili kon angay ba natong pangutan-on ang Dios, apan sa unsang paagi – ug sa unsang rason – nga ato Siyang pangutan-on. Ang pagpangutana sa Dios dili sayup. Ang propeta Habakuk adunay mga pangutana alang sa Dios mahitungod sa tayming ug sanga sa laraw sa GINOO. Si Habakuk, inay sawayon sa iyang mga pangutana, mapailubong gitubag, ug ang propeta mitak-op sa iyang libro inubanan sa awit sa pagdayet ngadto sa GINOO. Daghang mga pangutana ang gibungat ngadto sa Dios sa mga Salmo (Salmo 10, 44, 74, 77). Kini mao ang mga hilak sa gipanglutos nga desperato sa paghilabot sa Dios ug sa kaluwasan. Bisan tuod ang Dios dili sagad motubag sa atong mga pangutana sa paagi nga atong ganahan, atong mahukom gikan niining mga bersikuloha nga ang tinud-anay nga pangutana gikan sa usa ka mahinangpon nga kasingkasing ang dawaton sa Dios.

Ang mga dili matinuoron nga pangutana, o mga pangutana nga gikan sa usa ka salingkapaw nga kasingkasin, lahi na sad nga butang. “Ug kong walay pagtoo dili mahimo nga makapahimuot sa Dios, tungod kay si bisan kinsa nga modulo Kaniya kinahanglan motuo nga Siya nagalungtad ug mao nga Iyang gantihan kadtong tininuod nga nangita Niya” (Hebreo 11:6). Human gisupak ni Haring Saul ang Dios, ang iyang mga pangutana wala na matubag (Unang Samuel 28:6). Lahi ra gayud ang matingala kon nganong gitugot s adios ang usa ka hitabo kay sa deretso nga pangutan-on ang pagkamaayo sa Dios. Ang pagbaton ug mga pagduhaduha lahi ra sa pagpangutana sa pagka soberano sa Dios ug atakihon ang Iyang kinaiya. Sa laktod nga pagkasulti, ang matinuoron nga pangutana dili sala, apan ang usa ka pati, di-masaligon, o masupilon nga kasingkasing maoy sala. Ang Dios dili mataha sa mga pangutana. Gidapit kita sa Dios aron malingaw sa suod nga pakigdait kuyog Niya. Sa dihang atong “pangutan-on ang Dios,” kinahanglan nga kini naggikan sa mapaubsanong espiritu ug abli nga hunahuna. Mahimo natong pangutan-on ang Dios, apan dili kita angay magpaabot ug tubag gawas kon tininuod jud nga interesado kita sa Iyang tubag. Sayod ang Dios sa atong kasingkasin, ug sayud kon tinud-anay natong gipangita Siya aron lamdagan ‘ta. Ang taras sa atong kasingkasing maoy nagtino kon husto ba o sayop nga pangutan-on ang Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Sayup ban ga pangutan-on ang Dios?
© Copyright Got Questions Ministries