settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot ipasabut nga mag-ampo sa ngalan ni Jesus?

Tubag


Ang pag-ampo sa ngalan ni Hesus gitudlo sa Juan 14: 13-14, “Ug bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini, aron ang Amahan kapasidunggan diha sa Anak. Kon pinaagi sa akong ngalan mangayo kamog bisan unsa, kini akong pagabuhaton.” Ang pipila nasayop pagpadapat niini nga bersikulo, naghunahuna nga ang pag-ingon “sa ngalan ni Hesus" sa katapusan sa usa ka pag-ampo mosangpot sa kanunayng paghatag sa Dios kon unsay gipangayo. Kini nagtagad sa pulongan "sa ngalan ni Hesus" ingon nga usa ka pormula sa salamangka. Kini dili gayud biblikanhon.

Ang pag-ampo sa ngalan ni Hesus nagakahulugan sa pag-ampo uban sa Iyang taggahom ug pagpangayo sa Dios Amahan nga lihokon ang atong mga pag-ampo tungod kay kita miduol sa ngalan sa Iyang Anak, nga si Hesus. Ang pag-ampo sa ngalan ni Hesus nagkahulogan sa samang pag-ampo nga sumala sa kabubut-on sa Dios, “Ug ang atong nabatonang pagsalig kaniya mao kini: nga kon mangayo kitag bisan unsa sumala sa iyang kabubut-on, siya magapatalinghug gayud kanato. Ug kon ugaling nasayud man kita nga siya magapatalinghug gayud kanato bisan unsay atong pangayoon, nan, kita nasayud nga ato nang nabatonan ang pagapangayoon ta Kaniya” (Unang Juan 5:14 – 15). Ang pag-ampo sa ngalan ni Hesus maoy pag-ampo alang sa mga butang makapasidungog ug makapahimaya ni Hesus.

Ang pagsulti "sa ngalan ni Hesus" sa katapusan sa pag-ampo dili salamangkanhong pormula. Kon ang atong gipangayo o gilitok sa pag-ampo dili alang sa himaya sa Dios ug sumala sa Iyang kabubut-on, ang pag-ingon "sa ngalan ni Hesus" walay kapuslanan. Ang matinud-anong pag-ampo sa ngalan ni Hesus ug alang sa Iyang himaya maoy mahinungdanon, wala kini maglakip ug pipila ka mga pulong sa katapusan sa pag-ampo. Dili mga pulong sa pag-ampo ang mahinungdanon, apan ang katuyoan luyo sa pag-ampo. Ang pag-ampo alang sa mga butang nga nahiuyon sa kabubut-on sa Dios maoy diwa sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot ipasabut nga mag-ampo sa ngalan ni Jesus?
© Copyright Got Questions Ministries