settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pagkahibalo kung ako nahigugma?

Tubag


Ang gugma usa ka makagagahum nga pagbati. Kini nagdasig pag-ayo sa atong mga kinabuhi. Naghimo kita’g daghang mahinungdanong mga pagpili pinasikad niini nga pagbati, ug gani magpakasal tungod kay atong gibati nga kita "nahigugma." Tingali kini ang hinungdan nga katunga sa tanang unang kaminyoon natapos sa pagbulag. Ang Kasulatan nagtudlo kanato nga ang tinuod nga gugma dili usa ka pagbati nga moabut o mobiya, kondili usa ka pagpili. Dili lang kadtong mga nahigugma kanato maoy ray atong higugmaon; kinahanglan nga higugmaon nato bisan kadtong nagdumot kanato, sa samang paagi nga gihigugma ni Kristo ang dili mahigugmaon (Lukas 6:35). “Ang gugma mapailubon ug mapuangoron. Ang gugma dili masinahon, dili tigpagawal. Ang gugma dili tigpaburot, dili bastos, dili maakop-akopon, dili masuk-anon o maligotguton; ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarung, hinonoa nagakalipay kini sa mga butang nga maminatud-on. Ang gugma mopailub sa tanang mga butang, motoo sa tanang mga butang, molaum sa tanang mga butang, moantus sa tanang mga butang” (Unang Korinto 13:4 – 7).

Sayon ra kaayo nga "mahigugma" sa usa ka tawo, apan adunay pipila ka mga pangutana nga ipangutana sa dili pa mohukom kon ang atong gibati tinuod nga gugma. Una, kini ba nga tawo Kristohanon, buot ipasabut iyang bang gitugyan ang iyang kinabuhi ngadto kang Kristo? Si Kristo lang ba ang iyang gisaligan alang sa kaluwasan? Dugang pa, kung ikaw naghunahuna sa paghatag sa imong kasingkasing ug mga pagbati ngadto sa usa ka tawo, kinahanglan nga imong pangutan-on ang imong kaugalingon kon andam ka bang ibutang ang maong tawo labaw sa ubang katawhan ug ibutang ang inyong kalambigitan ikaduha lamang sa Dios. Ang Kasulatan nagsulti kanato nga sa dihang ang duha ka tawo magminyo, sila mahimong usa ka lawas (Genesis 2:24; Mateo 19: 5).

Ang laing butang nga ikonsidera mao nga kon ang minahal usa ka maayo nga kandidato alang sa usa ka kapikas o dili. Gipili na ba niya ang Dios una sa tanan sa iyang kinabuhi? Gihatagan ba niya sa iyang panahon ug kusog ang pagtukod ug kalambigitan ngadto sa kaminyoon nga molungtad sa tibuok kinabuhi? Walay lipak nga sukdanan aron mahibal-an kung kanus-a kita tinuod nga mahigugma sa usa ka tawo, apan mahinungdanong maaninag kung ginasunod ba nato ang atong mga pagbati o ginasunod ba nato ang kabubut-on sa Dios alang sa atong mga kinabuhi. Ang tinuod nga gugma usa ka pagpili, dili usa lang ka pagbati. Ang tinuod nga biblikanhong gugma maoy paghigugma sa usa ka tawo sa tanang higayon, dili lang kung imong bation "nga mahigugma."

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pagkahibalo kung ako nahigugma?
© Copyright Got Questions Ministries