settings icon
share icon
Pangutana

Sayop ba nga mag-ipon ang magkapares sa dili pa magminyo?

Tubag


Ang tubag niining pangutanaha maorag nagadepende sa unsay gipasabut sa "panag-ipon.” Kon kini nagpasabut nga kalambigitang pakighilawas, matin-aw nga kini sayop. Ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon gisige ug kondenar sa Kasulatan, uban sa tanang matang sa malaw-ay nga pakighilawas (Mga Buhat 15:20; Mga Taga Roma 1:29; Unang Korinto 5: 1; 6:13, 18; 7: 2; 10: 8; Ikaduhang Korinto 12 : 21; Galacia 5:19; Efeso 5: 3; Colosas 3: 5; 1 Mga Taga Tesalonica 4: 3; Judah 7). Ang Kasulatan nagpausbaw sa hingpit nga pamuasa gawas sa (o dili pa) ang kaminyoon. Ang pagpakighilawas sa dili pa ang kaminyoon ingon ka sayop sama sa pagpanapaw ug uban pang mga hulag sa malaw-ay nga pakighilawas, tungod kay kining tanan naglangkob sa tanang pakighilawas sa usa ka tawo nga wala nimo minyoi.

Kon ang "pag-ipon" nagpasabut nga nagpuyo sa usa ka balay, kana tingali usa ka lahi nga hilisgotan. Sa katapusan, walay sayup sa usa ka lalaki ug usa ka babaye nga nagpuyo sa usa ka balay-kon walay malaw-ay nga ginabuhat. Bisan pa niana, ang suliran mibutho tungod kay aduna gihapoy panagway sa kalaw-ayan (1 Tesalonica 5:22; Mga Taga Efeso 5: 3), ug mahimong usa ka talagsaong panulay sa kalaw-ayan. Ang Kasulatan nagsulti kanato sa pag-ikyas sa kalaw-ayan, dili pagladlad sa atong mga kaugalingon sa makanunayong pagtintal sa imoralidad (Unang Korinto 6:18). Unya adunay suliran sa panan-aw sa mga tawo. Usa ka magkapares nga nag-ipon nga gikaingong nagtupad ug higda-mao kana ang kinaiyanhong pagdahom sa mga butang. Bisan tuod ang pag-ipon sa usa ka balay dili sal-an sa kaugalingon, ang dagway sa sala anaa dinha. Ang Kasulatan nagsulti kanato nga likayan ang dagway sa dautan (1 Tesalonica 5:22; Mga Taga Efeso 5: 3), sa paglikay gikan sa kalaw-ayan, ug dili mahimong hinungdan nga mapandol o masilo ang bisan kinsa. Tungod niini, dili makapasidungog sa Dios alang sa usa ka lalaki ug babaye nga mag-ipon gawas sa kaminyoon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Sayop ba nga mag-ipon ang magkapares sa dili pa magminyo?
© Copyright Got Questions Ministries