settings icon
share icon
Pangutana

Angay ba sa usa ka Kristohanon manguyab o maminyo sa dili Kristohanon?

Tubag


Alang sa usa ka Kristohanon, ang pagpanguyab sa usa ka dili Kristohanon dili maalamon, ug ang pagminyo niini walay labot sa kapilian. Ang Ikaduhang Mga Taga Korinto 6:14 nagsulti kanato nga “ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtotoo diha sa mao rang usa ka yugo.” Ang hulagway mahitungod sa duha ka dili magkauyon nga mga toro nga nakigsalo sa samang yugo. Imbis nga magtinabangay sa pagbitad sa lulan, sila naglimbasog batok sa usa’g-usa. Samtang kini nga tudling dili espesipikong naghisgot sa kaminyuon, kini matin-aw nga adunay mga implikasyon sa kaminyoon. Ang tudling nagpadayon sa pag ingon nga walay panagduyog tali ni Kristo ug Belial (Satanas). Walay espirituhanong panagduyog diha sa kaminyoon tali sa usa ka Kristohanon ug dili Kristohanon. Si Pablo nagpadayon sa pagpahinumdum sa mga magtutuo nga sila ang pinuy-anan sa Balaang Espiritu, nga gipuy-an ang ilang mga kasingkasing sa takna sa kaluwasan (Ikaduhang Korinto 6: 15-17). Tungod niini, sila mahimong lahi sa kalibutan-anaa sa kalibutan, apan dili iya sa kalibutan-ug wala na’y bisan unsa nga mas mahinungdanon pa kay sa labing suod nga kalambigitan sa kinabuhi-nga mao ang kaminyoon.

Ang Kasulatan nag-ingon usab, “Ayaw na kamo pagpahisalaag. ‘Ang dautang pakighugoyhugoy makadaut sa maayong pamatasan’” (Unang Taga-Korinto 15:33). Ang pagbaton ug bisan unsang matang sa suod nga kalambigitan kuyog sa dili magtotoo mahimong daling mosangpot ingon nga usa ka babag sa imong paglakaw kauban ni Kristo. Gitawag kita aron pagsangyaw sa ebanghelyo sa mga nawala, dili aron makigsuod kanila. Walay sayop sa pagtukod og dekalidad nga panaghigalaay uban sa mga dili magtutuo, apan kinahanglang diha lang kutob ang maong panaghigalaay. Kon ikaw nanguyab ug dili magtutuo, sa pagkatinuod unsa ang imong prayoridad, ang kaibog o pagkabig sa usa ka kalag alang kang Kristo? Kon ikaw minyo sa usa ka dili magtotoo, unsaon nimo pag-ugmad ug usa ka espirituhanong kasuod sa imong kalambigitan? Sa unsang paagiha matukod ang usa ka dekalidad nga kaminyoon ug ang pagpadayon niini kung wala kamo magka-uyon sa labing mahinungdanong hilisgutan sa uniberso-ang Ginoong Hesu Kristo?

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Angay ba sa usa ka Kristohanon manguyab o maminyo sa dili Kristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries