settings icon
share icon
Pangutana

Kristohanong pagpuasa - unsay gisulti sa Kasulatan?

Tubag


Ang Kasulatan wala nagsugo sa mga Kristohanon nga pagpuasa. Wala kinahanglana o gibungat kini sa Dios sa mga Kristohanon. Sa samang higayon, gipakita sa Biblia ang pagpuasa isip usa ka butang nga maayo, mapuslanon, ug makaayo. Ang basahon sa Mga Buhat nagtala mahitungod sa mga magtutuo nga nagpuasa sa wala pa sila naghimog mga mahinungdanong pagpili (Mga Buhat 13: 2, 14:23). Ang pagpuasa ug pag-ampo kasagarang magkasuod (Lucas 2:37; 5:33). Kasagaran, ang gitutokan sa pagpuasa mao ang kawalad-on sa pagkaon. Hinunoa, ang katuyoan sa pagpuasa mao ang pagbalhin sa imong mga pagpunting sa mga butang sa kalibutan aron hingpit nga matutok sa Dios. Ang pagpuasa usa ka paagi sa pagpakita sa Dios, ug sa atong mga kaugalingon, nga kita ugdang mahitungod sa atong kalambigitan Kaniya. Ang puasa makatabang kanato nga makabaton og bag-ong panglantaw ug usa ka pagsubling pagsalig sa Dios.

Bisan tuod ang pagpuasa sa Kasulatan halos kanunay pagpuasa sa pagkaon, adunay laing mga paagi sa pagpuasa. Ang bisan unsang hinanali nga pagbiya aron ipunting ang tanan nga pagtagad sa Dios mahimong isipon nga pagpuasa (1 Corinto 7: 1-5). Ang pagpuasa kinahanglan nga limitado sa gitakda nga panahon, ilabi na sa pagpuasa gikan sa pagkaon. Ang taas nga lugway sa panahon nga walay pagkaon makadaot sa lawas. Ang pagpuasa dili gituyo pagsilot sa lawas, apan aron itumong ang pagtagad sa Dios. Ang pagpuasa dili angayng isipon nga usa ka "pamaagi sa pagdiyeta." Ang katuyoan sa biblikanhong pagpuasa dili ang pagkunhod sa timbang, inay aron makabaton og mas lawom nga pagpakigdait sa Dios. Si bisan kinsa makapuasa, apan dunay uban nga dili makabuhat niini (sama pananglit sa mga dayabitison). Ang tanan mahimong hinanaling makabiya sa usa ka butang aron mas mapaduol sa Dios.

Pinaagi sa paglibkas sa atong pagpunting sa atong mga mata sa mga butang sa kalibutan, mas malampuson natong mapakli ang atong pagtagad ngadto kang Kristo. Ang pagpuasa dili usa ka paagi sa pagkuha sa atong gusto aron buhaton sa Diyos. Ang pagpuasa nagbag-o kanato, wala magbag-o sa Diyos. Ang pagpuasa dili usa ka paagi sa pagpakita nga mas espirituhanon kay sa uban. Ang pagpuasa angayng himoon sa usa ka mapainubsanong espiritu ug malipayong kinaiya. Ang Mateo 6: 16-18 nagpahayag, "Ug sa magapuasa kamo, ayaw kamo pagpadayag nga masulob-on, ingon sa mga maut, kay sila magapadautdaut sa ilang mga nawong aron lang makita sa mga tawo nga sila nanagpuasa. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sila nakadawat na sa ilang balus. Apan ikaw, sa magapuasa ka, kina-hanglan manghiso ka hinoon sa imong ulo ug manghilam-os ka sa imong nawong, aron ang imong pagpuasa dili makita sa mga tawo kondili sa imong Amahan nga anaa sa tago; ug ang imong Amahan nga nagatan-aw sa tago magabalus kanimo.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kristohanong pagpuasa - unsay gisulti sa Kasulatan?
© Copyright Got Questions Ministries