settings icon
share icon
Pangutana

Kinsay nagbuhat sa Diyos? Asa man gikan ang Diyos?

Tubag


Usa ka sagad langtugi sa mga dili motoo sa Diyos ug sa mga maduhaduhaon mao nga kung ang tanang butang kinahanglan dunay gisnadigang hinungdan sa iyang kahimtang, nan ang Diyos kinahanglan duna usab gisandigang hinungdan sa kahimtang. Ang kataposang hukom mao nga kon gikinahanglan sa Dios ang usa ka gisandigang hinungdan sa kahimtang, nan ang Dios dili Dios (ug kon ang Dios dili Dios, nan walay Dios). Kini maoy mas makuti nga hulagway sa nag-unang mga pangutana “kinsay nagbuhat sa Diyos?” Ang tanan nahibalo nga ang usa ka butang wala motungha gikan sa wala. Busa, kon ang Diyos “usa ka butang,” nan, kinahanglan nga aduna Siya’a gisandigang hinungdan sa kahimtang, dili bah?

Ang pangutana malinglahon tungod kay kini miipsot sa sayop nga pagtuo nga and Diyos dunay kagikan dayun pangutana kon asa kini. Ang tubag mao nga ang pangutana gani waytumong. Sama kini sa pagpangutana, “Unsay baho sa asul?” Ang asul wala maapil sa mga matang sa butang nga adunay kahumot, busa ang pangutana mismo masaypanon. Sa samang paagi, ang Diyos wala sa matang sa mga butang nga gituga o gilalang. Ang Diyos wala gilalang ug wala gituga – sa yanong pagsulti, Siya anaa.

Giunsa nato pagkahibalo niini? Sayod kita nga walay motungha gikan sa kawalad-on. Busa kon duna man ugaling panahon nga wala gayud bisan usa nga nabuhi, nan wala pod gayuy motumaw nga kinabuhi. Apan diay mga butang karon. Busa tungod kay dili gayod mahimo ang usa ka kahimtang nga bug-os kawalad-on, aduna gayuy butang nga malungtaron. Kanang kanunayng-malungtaron nga butang maoy atong gitawag nga Diyos. Ang Diyos wala nakasandig sa uban aron mabuhi hinuon maoy hinungdan sa tanang kinabuhi. Ang Diyos maoy wala gilalang nga maglalalang sa uniberso ug tanang anaa niini.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsay nagbuhat sa Diyos? Asa man gikan ang Diyos?
© Copyright Got Questions Ministries