settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa si Satana?

Tubag


Ang mga pagtoo sa mga tawo mahitungod ni Satanas nagkalainlain gikan sa mga binuang ngadto sa sayup nga pangagpas-gikan sa usa ka gamay nga pula nga lalaki nga adunay mga sungay nga naglingkod sa imong abaga nga nag-awhag kanimo sa sala, ngadto sa usa ka pagpahayag nga gigamit sa paghulagway sa dagway sa pagkadautan. Ang Bibliya, hinoon, naghatag kanato sa usa ka tin-aw nga larawan kung si kinsa si Satanas ug kung giunsa niya nga makaapekto sa atong mga kinabuhi. Sa yanong pagkasulti, gihubit sa Bibliya si Satanas isip usa ka anghel nga nahulog gikan sa iyang katungdanan sa langit tungod sa sala ug karon bug-os nga batok sa Dios, gibuhat ang tanan sa iyang gahum sa pagsumpo sa mga katuyoan sa Dios.

Si Satanas gibuhat nga usa ka balaang manulonda. Ang Isaias 14:12 lagmit nga mihatag sa ngalan ni Satanas sa wala pa siya isalikway nga mao ang Lusiper. Ang Ezequiel 28: 12-14 naghulagway ni Satanas nga gilalang nga usa ka kerubin, lagmit ang labing taas nga gilalang nga anghel. Siya nahimong mapahitas-on sa iyang katahum ug kahimtang ug nakahukom nga siya molingkod sa usa ka trono labaw sa Dios (Isaias 14: 13-14; Ezequiel 28:15; 1 Timoteo 3: 6). Ang garbo ni Satanas mipaingon sa iyang kalaglagan. Matikdi ang daghang "akong" nga mga pahayag sa Isaias 14: 12-15. Tungod sa iyang sala, gisirhan sa Dios si Satanas gikan sa langit.

Si Satanas nahimong magmamando niining kalibutan ug prinsipe sa gahum sa hangin (Juan 12:31; 2 Corinto 4: 4; Mga Taga Efeso 2: 2). Siya usa ka tigpasangil (Pinadayag 12:10), usa ka maninintal (Mateo 4: 3; 1 Tesalonica 3: 5), ug manlimbong (Genesis 3; 2 Corinto 4: 4; Pinadayag 20: 3). Ang iya mismong ngalan nagkahulugan nga "kaaway" o "usa nga nagasupak." Ang usa sa iyang mga titulo, ang yawa, nagpasabut nga "tigbutangbutang."

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa si Satana?
© Copyright Got Questions Ministries