settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa mga kiha/pagkiha?

Tubag


Gitugonan ni apostol Pablo ang mga magtotoo sa Korinto nga dili moadto sa hukmanan batok sa usa’g usa (Unang Korinto 6: 1-8). Sa mga Kristohanon nga dili magpasayloay sa usag usa ug makig-uli sa ilang kinaugalingong pagkasinupakay mao ang pagpakita sa espirituhanong kapildihan. Nganong ganahan pa man ang usa ka tawo nga mahimong Kristohanon kung ang mga Kristohanon adunay ingon kadaghan nga mga suliran ug ingon usab ka-walay katakos pagsulbad niining mga suliran? Apan, adunay pipila ka mga higayon nga ang kiha mamahimong angayang pagpaagi nga kalihokan. Kon ang sundanan sa Balaang Kasulatan alang sa pagpasig-uli gisunod (Mateo 18: 15-17) ug ang nakasilo nga pundok anaa gihapon sa sayop, sa pipila ka mga higayon ang usa ka kiha mamahimong makatarunganon. Kini kinahanglan nga pagabuhaton lamang human sa daghang pag-ampo alang sa kaalam (Santiago 1: 5) ug pakisayod sa espirituhanong kapangulohan.

Ang kinatibuk-ang konteksto sa Unang Mga Taga Korinto 6: 1-6 nagtuki sa mga kasungian sa iglesia, apan gipakisusi ni Pablo ang sistema sa hukmanan sa dihang siya naghisgot sa mga paghukom mahitungod sa mga butang nga nahilakip niini nga kinabuhi. Ang buot ipasabot ni Pablo mao nga ang sistema sa korte nagalungtad alang sa mga butang niini nga kinabuhi nga gawas sa iglesya. Ang mga suliran sa Iglesia dili angay dad-on ngadto sa sistema sa hukmanan, apan kinahanglan nga pagahukman sulod sa iglesia.

Ang Mga Buhat kapitulo 21-22 naghisgot mahitungod ni Pablo nga gidakop ug giakusahan nga wala mahisubay sa balaod sa usa ka salaod nga wala niya buhata. Gidakop siya sa mga Romano ug "gidala sa komandante si Pablo sa sulod ug gimandoan siya nga mahugpaan sa mga latigo aron ikumpisal niya ang iyang salaod. Buot niyang mahibal-an kung nganong ang katawhan nasuko. Ug sa gigapos nila si Pablo aron lapdosan, si Pablo miingon ngadto sa opisyal nga nagbarog didto, “Balaodnon ba alang kanimo sa paglapdos sa usa ka Romanhong lungsuranon nga wala pa mapamatud-an?” Gigamit ni Pablo ang iyang Romanhong pagkalungsuranon aron mapanalipdan ang iyang kaugalingon. Walay sayop sa paggamit sa sistema sa hukmanan basta kini gibuhat uban ang husto nga katuyoan ug putli nga kasingkasing.

Si Pablo midugang pagpahayag, “Sa pinaka-katinuoran nga adunay kamoy panagkihaay nagpasabot nga daan na kamong hingpit nga napildi. Nganong dili naman lang magpadaugdaug? Nganong dili naman lang magpatikas?” Ang butang nga gipakabana ni Pablo dinhi mao ang pagpamatuod sa magtotoo. Mas bali pa alang kanato nga mapahimuslan, o gani mapasipalahan, kay sa itukmod nato ang usa ka tawo nga mas mapalayo ni Kristo tungod sa pagdala kaniya ngadto sa hukmanan. Unsa ang mas mahinungdanon – ang balaodnong pakiglambisog o ang pakiglambisog alang sa maluntarong kalag sa tawo?

Sa katibuk-an, kinahanglan ba nga ang mga Kristohanon magdala sa usag usa ngadto sa hukmanan sa mga butang mahitungod sa iglesia? Dili gayud sa bug-os! Angay ba nga ang mga Kristohanon magdala sa usag usa ngadto sa hukmanan mahitungod sa sibil nga mga butang? Kung mahimo kini sa bisan unsang paagi nga malikayan, ayaw. Kinahanglan ba nga ang mga Kristohanon magdala sa mga dili Kristohanon ngadto sa hukmanan mahitungod sa sibil nga mga butang? Sa makausa pa, kon kini malikayan, ayaw na lang. Apan, sa pipila ka mga higayon, sama sa pagpanalipod sa atong kaugalingong mga katungod (sama sa panig-ingnan ni apostol Pablo), tingali angay nga gukdon ang balaodnong kasulbaran.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa mga kiha/pagkiha?
© Copyright Got Questions Ministries