settings icon
share icon
Pangutana

Ang tanan bang mga sala tumbas alang sa Dios?

Tubag


Sa Mateo 5: 21-28, gipakasama ni Hesus ang pagpanapaw uban sa pagbaton ug kahigal diha sa imong kasingkasing ug ang pagpatay sa pagdumot sa imong kasingkasing. Bisan pa, kini wala magpasabut nga ang mga sala managsama. Ang gipaningkamotan ni Jesus nga makatabok sa mga Pariseo mao nga ang sala nagpabiling sala bisan kon buot pa lang nimong buhaton ang buhat, bisantuodn wala pa kini buhata. Gitudlo sa mga pangulo sa relihiyon sa panahon ni Hesus nga maayo ang paghunahuna mahitungod sa bisan unsa nga gusto nimo, basta dili lang nimo buhaton ang maong tinguha. Gipugos sila ni Jesus nga maamgohan nga hukman sa Dios ang hunahuna sa tawo ingon man ang iyang mga binuhatan. Si Hesus nagpahayag nga ang atong mga binuhatan maoy bunga sa kon unsa ang anaa sa atong mga kasingkasing (Mateo 12:34).

Busa, bisan miingon si Hesus nga ang kahigal ug panapaw mao ra nga sala, wala kini nagpasabot nga sila tumbas. Mas hilabihan pa gayud ang pagpatay sa tawo kay sa pagdumot lang sa tawo, bisan pa nga duha sala sa panan-aw sa Dios. Adunay mga ang-ang sa sala. Ang ubang mga sala labi pang dautan kay sa uban. Sa samang higayon, mahitungod sa walay katapusang mga sangputanan ug kaluwasan, ang tanang mga sala managsama. Ang matag sala mosangput ngadto sa walay katapusang silot (Roma 6:23). Ang tanang sala, bisan unsa pa "gamay", kini batok sa usa ka walay kinutuban ug walay katapusang Dios, ug busa takus sa usa ka walay kinutuban ug mahangturong silot. Dugang pa, wala'y sala nga "dako" ra kaayo nga dilimapasaylo sa Dios. Si Hesus namatay aron pagbayad sa silot sa sala (Unang Juan 2: 2). Si Jesus namatay alang sa tanan ‘tang kasal-anan (Ikaduhang Korinto 5:21). Ang tanan bang kasal-anan tumbas alang sa Dios? Oo ug dili. Sa kapig-ot? Dili. Sa silot? Oo. Mapasaylo? Oo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang tanan bang mga sala tumbas alang sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries