settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang kagikan sa nagkalainlaing rasa?

Tubag


Ang Biblia walay tinong gihatag kanato sa kagikan sa mga managlahing "rasa" o sa kolor sa panit sa katawhan. Sa pagkatinuod, aduna lamang usa ka rasa-ang rasa sa tawo. Sulod sa tawhanong rasa ang pagkadaiya sa kolor sa panit ug uban pang mga pisikal nga kinaiya. Ang uban nanagpakaingon nga sa dihang gilibug sa Dios ang mga pinulongan sa tore sa Babel (Genesis 11: 1-9), gihimo usab Niya ang pagkadaiya sa rasa. Posible nga ang Dios naghimo sa mga pagbag-o nga genetiko sa katawhan aron mas makahimo ang mga tawo nga mabuhi sa nagkalainlaing ekolohiya, sama sa mas mangitngit nga panit sa mga Aprikano nga mas gisangkapan sa genetiko aron makasugakod sa hilabihang init sa Africa. Sumala niini nga panglantaw, gilibug sa Dios ang mga pinulongan, nga maoy hinungdan sa paglainlaing pinulongan sa katawhan, ug unya nagmugna sa mga genetikong panaglahi sa kaliwatan nga gibase kon diin ang matag pundok sa rasa mopahiluna sa kadugayan. Samtang kini posible, walay tinong biblikanhong basehanan alang niining panglantaw. Ang mga rasa / kolor sa panit sa katawhan wala gihisgutan nga may kalabutan sa tore sa Babel.

Human sa lunop, sa dihang mitungha ang nagkalainlain nga mga pinulongan, ang mga pundok nga nagsulti sa usa ka pinulongan mibalhin kuyog sa uban nga managsama'g pinulongan. Sa pagbuhat sa ingon, ang genetikong lim-aw alang sa usa ka espisipikong pundok mikulo pag-ayo sanglit ang pundok wala nay tibuok kamulopyoan sa katawhan nga pakigminyoan. Ang mas duul nga pagpaliwat sa managsamang pundok nahitabo, ug sa kadugayan pipila ka mga tinong panagway milutaw sa nagkalainlain nga mga grupo (kon diin kining tanan anaa sa usa ka posibilidad diha sa genetikong koda). Sa dihang dugang pa nga pagpaliwat sa parehong grupo nahitabo sa nanglabay nga mga kaliwatan, ang genetikong lim-aw mitubo nagkaanam ug kagamay, sa punto nga ang mga tawong gikan sa panimalay nga managsama'g pinulongan aduna nay managsama o susamang mga panagway.

Ang laing katin-awan mao nga si Adan ug Eva nagbaton ug mga genetiko nga makagama og itom, tabunon, ug puti nga mga anak (ug uban pa). Mahisama kini kung sa magtiayon nga managlahi ug rasa usahay makagama ug mga bata nga managlahi sa kolor. Tungod kay klaro nga gitinguha sa Dios ang katawhan nga managlahi sa panagway, makatarunganon nga ang Dios makahatag kang Adan ug Eva sa katakos sa pagpanganak sa mga bata nga lainlaig panit. Sa paglabay sa panahon, ang bugtong naluwas sa lunop mao sila Noe ug ang iyang asawa, ang tulo ka anak nga lalaki ni Noe ug ang ilang mga asawa-walo ka mga tawo tanan (Genesis 7:13). Tingali ang mga umagad nga babaye ni Noe adunay lainlaing rasa. Posible usab nga ang asawa ni Noe lahi ug rasa kay ni Noe. Tingali ang tanan kanila nagkalainlain ug rasa, ug nagpasabot nga sila adunay genetiko aron makahimo og mga bata nga lainlaing rasa. Bisan unsa pa nga katin-awan, ang labing mahinungdanon nga aspeto niini nga pangutana mao nga kitang tanan managsama ug kaliwat, ang tanan gibuhat sa usa ra ka Dios, tanan gibuhat alang sa samang katuyoan-sa paghimaya Kaniya.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang kagikan sa nagkalainlaing rasa?
© Copyright Got Questions Ministries