settings icon
share icon
Pangutana

Ang Diyos ba nakigsulti pa gihapon kanato karon?

Tubag


Ang Balaang Kasulatan nagtala sa Diyos nga nagpakigsulti nga madungog sa mga tawo sa daghang higayon (Exodo 3:14; Josue 1:1; Maghuhukom 6:18; 1 Samuel 3:18; 2 Samuel 2:1; Job 40:1; Isaias 7:3; Jeremias 1:7; Buhat 8:26, 9 – 15-kini usa lamag ka gamay nga pagpaila). Walay biblikanhon nga rason nganong dili makasulti ang Diyos nga madungog sa matag-usa kanato karon. Sa gatosan ka higayon nga ang Balaang Kasulatan nagtala sa Diyos nga nagpakigsulti, kinahanglan natong mahinumdoman nga kining tanan nahitabo sulod sa gidugayon sa 4,000 ka tuig sa kasaysayan sa tawo. Ang Diyos nga nagpakigsulti nga madungog usa ka talagsaon nga butang ug dili usa ka basehanan. Bisan diha sa Biblikanhon nga natala nga mga panghitabo, dili kanunay tin-aw kon kini usa ka madungog nga tingog, o usa ka tingog sa kinasulorang bahin sa usa ka tawo, o di ba kaha usa ka timaan o patik sa hunahuna o panimati.

Ang Diyos nagpakigsulti sa katawhan karon. Una, ang Diyos nagpakigsulti kanato pinaagi sa Iyang Pulong (2 Timoteo 3:16 – 17). Ang Isaias 55:11 nagaingon, “Ang akong mga Pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang; tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug molampos gayod kini.” Ang Biblia mao ang Pulong sa Diyos, adunay kalabutan sa tanan nga kinahanglan natong mahibaloan aron maluwas ug magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi. Ang Ikaduhang Pedro 1:3 nagpadayag, “Ang diosnong gahom naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga diosnon pinaagi sa atong kahibalo mahitungod Kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa Iyang himaya ug kaayo.”

Ang Diyos makahimo usab pagpakigsulti kanato pinaagi sa mga panghitabo,-pananglitan, Siya makagiya kanato pinaagi sa pagpahimutang sa atong mga kahimtang. Ug ang Diyos motabang kanato sa pag-ila sa husto ug sa sayop pinaagi sa atong mga tanlag (1 Timoteo 1:5; 1 Pedro 3:16). Ang Diyos anaa sa mapadayonong palakaw sa pagpahiuyon sa atong mga hunahuna aron hunahunaon ang Iyang panghunahuna (Roma 12:2). Gitugotan sa Diyos ang mga panghitabo nga mahitabo sa atong kinabuhi aron sa pagtultol kanato, sa pag-usab kanato, ug pagtabang kanato nga motubo sa espirituhanon nga paagi (Santiago 1:2-5; Hebreo 12:5-11). Ang Unang Pedro 1:6-7 nagpahinumdom kanato, “Kini igakalipay ninyog daku, bisan tuod nga karun inyong pagaantuson sa makadiyot ang nagkalainlaing mga pagsulay, aron ang pagkatinuod sa inyong pagtoo, nga labi pang bililhon kay sa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo bisan tuod kini madugta ra, mosangpot ngadto sa pagdayeg ug paghimaya ug pagpasidungog kaninyo inigpadayad na unya kang Hesu Kristo.”

Ang Diyos usahay mamahimong makigsulti nga madungog sa mga tawo. Labing kaduhaduhaan hinuon nga kini mahitabo sagad sa ginaangkon sa mga tawo. Dugang pa, bisan diha sa Biblia, ang Diyos nga nagpakigsulti nga adunay tingog talagsaon ug dili sagad mahitabo. Kon adunay moangkon nga ang Diyos nagpakigsulti kaniya, kanunay itandi gilayon ug unsay gipamulong sa gipamulong sa Bibliya (2 Timoteo 3:16-17). Ang Diyos dili mosumpaki sa Iyang kaugalingon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang Diyos ba nakigsulti pa gihapon kanato karon?
© Copyright Got Questions Ministries