settings icon
share icon
Pangutana

Usa ko ka bulag gikan sa kaminyoon. Mahimo bang magminyo pag-usab kon sumala sa Kasulatan?

Tubag


Kanunay kitang makadawat og mga pangutana sama sa "Bulag ako sa kaminyoon mao kini ug mao kana nga mga hinungdan. Mahimo ba kong magminyo pag-usab?” “Duha ka higayon kong nagkabulag gikan sa kaminyoon-ang una sa pagpanapaw sa akong kapikas, ang ikaduha sa dili pagkahiuyon. Ako nakig-uyab sa tawo nga gibulagan sa tulo ka higayon-ang una tungod sa dili magkatakdo, ang ikaduha tungod sa iyang pagpanapaw, ang ikatulo tungod sa pagpanapaw sa iyang asawa. Mahimo bang minyoan namo ang usa’g usa? "Ang mga pangutana nga sama niini lisud nga tubagon tungod kay ang Kasulatan wala maghisgot mahitungod sa nagkandaiyang mga kahimtang alang sa pagminyo pag-usab human sa panagbulag.

Ang segurado natong nahibaloan mao nga maoy laraw sa Dios alang sa usa ka magtiayon nga magpabiling minyo samtang buhi pa ang usa sa mga kapikas (Genesis 2:24; Mateo 19: 6). Ang bugtong espesipikong pagtugot alang sa pagminyo pag-usab human sa pakigbulag mao ang pagpanapaw (Mateo 19: 9), ug bisan kini gikalantugian pa sa mga Kristohanon. Ang laing posibilidad mao ang pagbiya-sa dihang ang dili magtotoo nga kapikas mobiya sa usa ka magtotoo nga kapikas (Unang Korinto 7: 12-15). Apan, kini nga tudling dili espesipikong nagtumong sa pagminyo pag-usab, inay ang pagpabilin lamang sa usa ka kaminyoon. Ang mga hitabo sa pisikal, pakighilawas, o hilabihang pagpasipala sa pagbati mahimong igo nga hinungdan sa pagbulag, apan ang Kasulatan wala maghisgot niining mga sala sa konteksto sa panagbulag o pagminyo pag-usab.

Sigurado kita sa duha ka butang nga atong nahibaloan. Gikasilagan sa Dios ang panagbulag sa kaminyoon (Malaquias 2:16), ug ang Dios maloloy-on ug mapinasayloon. Ang matag panagbulag sa kaminyoon bunga sa sala, sala man kini sa usa ka kapikas o sa duha. Mopasaylo ba ang Dios sa panagbulag sa kaminiyoon? Segurado! Ang panagbulag sa kaminyoon dili usab imposible nga mapasaylo sama sa bisan unsang sala. Ang pagpasaylo sa tanang kasal-anan anaa pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Kristo (Mateo 26:28; Efeso 1: 7). Kon ang Dios mopasaylo sa sala sa panagbulag sa kaminyoon, nagpasabot ba nga gawasnon ka pagminyo pag-usab? Dili kinahanglan nga mao gayud kini. Usahay gitawag sa Dios ang katawhan nga magpabiling tagsaanon (Unang Korinto 7: 7-8). Ang pagka-tagsaanon dili angayng isipon ingon nga tunglo o silot, kondili kahigayonan pag-alagad sa Dios sa tibuok kasingkasing (Unang Korinto 7: 32-36). Hinuon, ang Pulong sa Dios nagasulti kanato, nga mas maayong magminyo kay sa masunog sa kainiton sa kailibgon (Unang Korinto 7: 9). Tingali kini usahay magamit sa pagminyo pag-usab human sa panagbulag.

Busa, mahimo ba o angay ba nimong magminyo pag-usab? Dili kita makatubag sa maong pangutana. Sa katapusan, kana tali nimo, sa imong pamanhonon, ug, labaw sa tanan, sa Dios. Ang bugtong tambag nga atong ikahatag mao nga mag-ampo sa Dios alang sa kaalam mahitungod sa kung unsa ang buot niyang ipabuhat kanimo (Santiago 1: 5). Pag-ampo uban ang abli nga panghunahuna ug tininuod nga mohangyo sa Ginoo nga ibutang ang Iyang mga tinguha sa imong kasingkasing (Salmo 37: 4). Pangitaa ang kabubut-on sa Ginoo (Mga Panultihon 3: 5-6) ug sunda ang Iyang paggiya.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Usa ko ka bulag gikan sa kaminyoon. Mahimo bang magminyo pag-usab kon sumala sa Kasulatan?
© Copyright Got Questions Ministries