settings icon
share icon
Pangutana

Angay bang mokunsulta ang usa ka Cristohanon sa usa ka sikologo/sikayatra?

Tubag


Ang mga sikologo ug mga sikayatra mga propesyonal nga nagapamuhat sa natad sa kahimsog sa pangisip. Ang mga tawo kasagarang naglibog sa ilang mga papel o ilang gitipon sa ubang mga propesyonal sa kahimsog sa pangisip sama sa psychotheorapists, spychoanalysts, o mga magtatambag sa kahimsog sa pangisip. Adunay daghang mga kalainan sa mga propesyonal sa kahimsog sa pangisip nga nagkinahanglan ug pipila ka nagkandaiyang mga dalan sa kabangkaagan ug naggamit ug daghang mga pamaagi sa pagtambal. Ang mga sikologo kinahanglang makabaton ug usa ka Ph.D. sa sikolohiya ug motutok sa paniksik, motudlo sa kolehiyo, ug ipadayong ang pribadong pagpamuhat sa pagtambag. Makadumala usab sila sa pagsulay sa daghang kognitibo ug emosyonal nga mga pagsusi. Sa pagkatinuod ang sikayatra usa ka medikal nga doctor nga espesyalista sa mga sakit sa pangisip. Ang mga sikayatra lamang ang mga propesyonal sa kahimsog sa pangisip nga makareseta ug tambal ug nabansay sa parmakolohikal nga mga panambal alang sa kahimsog sa pangisip.

Sa dihang ang mga tawo mobati sa panginahanglan alang sa mga serbisyo sama sa pagtratar sa dyslexia o pagtambag, makahimo sila pagdangop sa usa ka sikologo. Kasagaran, modangop usa ang mga tawo sa usa ka sikologo o ubang propesyonal sa pagtambag as dili pa sila giyahan ngadto sa usa ka sikayatra. Ang ubang mga sikayatra nagahimo ug pagpanambag, apan ang uban nagadumala lamang ug naga-monitor sa mga tambal samtang nakigkauban sa ubang mga propesyonal nga nagahimo ug terapiya. Sama sa bisan unsang bokasyon, ang ubang mga sikologo/sikayatra mahimong mga Cristohanon, ug ang uban dili mga Cristohanon.

Ang mga Cristohanon kasagaran buot masayod kon sa unsang paagi malambigit ang Biblia niini nga mga propesyon. Ang kamatuoran mao nga ang sikolohiya ni ang sikayatriya dili sayop sa makasasalang diwa. Ang duha nagsilbing tinuod ug makatabang nga mga katuyoan. Wala sa mga propesyonal sa kahimsog sa pangisip ang adunay kakayahan nga masabtan sa hingpit kon giunsa paglalang sa Diyos ang tawo, sa unsang paagi molihok ang hunahuna, nganong kita mobati ug molihok sa ingon. Samtang adunay kadagaya sa kalibotanon, teorya nga nakasentro sa tawo mahitungod sa pangisip ug emosyonal nga mga suliran, aduna usab daghang mga diosnong tawo nga nalambigit niini nga mga propesyon nga naningkamot aron masabtan ang hunahuna sa tawo gikan sa biblikanhong panglantaw. Alang sa mga Cristohanon, mas maayo nga modangop sa usa ka propesyonal nga nagapaila nga siya magtotoo, makapahayag sa kahibalo sa Kasulatan, ug nagapakita ug diosnong kinaiya. Ang bisan unsang tambag nga atong madawat kinahanglan nga masala pinaagi sa Kasualatan aron nga, sama sa tanang butang dinhi sa kalibtoan, atong mailhan unsay tinuod ug unsay dili.

Ang pagdangop sa usa ka sikologo o sikayatra dili sayup. Apan, ang mga propesyonal sa kahimsog sa pangisip naggikan sa nagkandaiyang mga tinuohan ug mga kahimtangan. Bisan ang mga Cristohanong sikologo ug sikayatra dili makahimo paghatag ug hingpit nga mga tubag, o mahimong huyang sila sa ubang dapit biblikanhong kasayuran. Hinumdomi nga ang Pulong sa Diyos maoy atong unang tubag sa tanang nagsakit kanato. Ang pag-armas kanato sa kamatuoran mahinungdanon ngadto sa pagsabot unsay makatabang ug unsay mohatod kanato pagkasaag (Efeso 6:11 – 17; Unang Corinto 2:15 – 16). Ang matag magtotoo responsible sa iyang kaugalingon alang sa pagtuon sa Biblia alang sa iyang kaugalingong pagtubo ug pagsabot. Ang Balaang Espiritu mogamit sa Pulong aron pagbag-o kanato ngadto sa way-ong ni Hesu Cristo, nga maoy katapusang tumong sa tanang mga Cristohanon (Efeso 5:1 – 2; Colosas 3:3).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Angay bang mokunsulta ang usa ka Cristohanon sa usa ka sikologo/sikayatra?
© Copyright Got Questions Ministries