settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Cristohanong pagpamalandong?

Tubag


Ang Salmo 19:14 nagpahayag, “Hinaut nga ang mga pulong sa akong ngabil ug ang pagpamalandong sa akong kasingkasing makapahimuot sa imong panan-aw, O GINOO, akong Bato ug Manunubos.” Busa, unsa ang Cristohanong pagpamalandong, ug unsaon pagpamalandong sa mga Cristohanon? Subo pamalandungon, ang pulong “pagpamalandong” nagdala ug konotasyon nga butang misteryoso. Alang sa uban, ang pagpamalandong maoy pagpatin-aw sa hunahuna samtang naglingkod sa katingad-an nga posisyon. Alang sa uban, ang pagpamalandong mao ang pakig-uban sa espirituhanong kalibotan palibot nato. Ang mga konsepto (alinghuna) sama niini labing segurado nga wala nagpa-ila sa Cristohanong pagpamalandong.

Ang Cristohanong pagpamalandong walay kalabotan sa mga ginapanghimo nga adunay Sidlakanong Mistisismo isip ilang patukoranan. Ang maong mga pagbansaybansay naglakop sa lectio divina, dili kalibotanong pagpamalandong, ug daghang mga porma sa gitawag nga mapalandongong pag-ampo. Kini adunay delikado nga pagpakaingon sa ilang kinauyokan nga kinahanglan natong “makabati sa tingog sa Dios,” dili pinaagi sa Iyang Pulong, apan pinaagi sa kinaugalingon nga pagpadayag pinaagi sa pagpamalandong. Ang ubang mga kasimbahanan napuno sa mga tawo nga nagahunahuna nga makadungog sila ug “pulong gikan sa Ginoo,” nga kasagarang nagkasumpaki sa usa’g-usa ug busa maoy hinungdan sa walay hunong nga pagkabahinbahin sulod sa lawas ni Cristo. Dili angay biyaan sa mga Cristohanon ang Pulong sa Dios, nga “gininhawa sa Dios ug mapuslanon alang sa pagpanudlo, pagbadlong, pagtul-id, ug pagbansay sa pagkamatarong, aron ang tawo sa Dios masangkapan pag-ayo sa tanang maayong binuhatan” (Ikaduhang Timoteo 3:16 – 17). Kon ang Biblia paigo aron pagsangkap pag-ayo kanato sa tanang matang sa maayong buhat, giunsa nato paghunahuna nga kinahanglan natong mangita ug mistkong kasinatian kapuli o dugang sa Biblia?

Ang Cristohanong pagpamalandong angay nga mahimong nakatutok sa Pulong sa Dios lamang ug unsay gipadayag niini mahitungod Kaniya. Napamatud-an kini ni David nga tinuod, ug iyang gihulagway ang maong tawo nga “bulahan” nga “nalipay sa balaod sa GINOO, ug sa Iyang balaod siya nagapamalandong adlaw ug gabie” (Salmo 1:2). Ang tinuod nga Cristohanong pagpamalandong usa ka malihokon nga proseso sa panghunahuna diin atong gihatag ang atong kaugalingon ngadto sa pagtuon sa Pulong, nag-ampo alang niini ug nangayo sa Dios nga hatagan kita ug panabot pinaagi sa Espiritu, nga maoy nagsaad nga giyahan kita “sa tanang kamatuoran” (Juan 16:13). Dayon atong kining himoon, itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto sa Kasulatan isip patukoranan sa kinabuhi ug pagpanglihok sa dihang mopadayon kita sa atong inadlaw nga mga kalihokan. Kini maoy hinungdan sa espirituhanong pagtubo ug paghamtong sa mga butang mahitungod sa Dios sa dihang natudloan kita sa Iyang Balaang Espiritu.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Cristohanong pagpamalandong?
© Copyright Got Questions Ministries