settings icon
share icon
Pangutana

Naglaom ba ang Diyos nga mobutar ang mga Cristohanon?

Tubag


Maoy atong kabangian nga katungdanan ug kaakohan sa matag Cristohanon nga mobutar ug mobutar alang sa mga pangulo nga nagapasiugda ug Cristohanong mga prinsipyo. Segurado gyud nga ang Diyos maoy nagadumala, apan wala kana nagpasabot nga wala na kitay himoon aron pagpadayon sa Iyang kabubot-on. Gimandoan kita pag-ampo alang sa atong mga pangulo (Unang Timoteo 2:1 – 4). Sa natad sa politika ug kapangulohan, adunay pamatuod sa Kasulatan nga adunay mga panahon nga ang Diyos wala nahimuot sa atong mga pagpili sa kapangulohan (Osea 8:4). Ang pamatuod sa pagkupot sa sala niining kalibotana anaa bisan asa. Daghan sa pag-antos sa kalibotan tungod kin isa dili diosnong kapangulohan (Panultihon 28:12). Gihatagan ug mga panugon sa Kasulatan ang mga Cristohanon nga motuman sa lehitimong panggamhanan gawas kon kini nahisupak sa mga mando sa GINOO (Buhat 5:27 – 29; Roma 13:1 – 7). Isip born-again nga mga magtotoo, angay kitang maningkamot pagpili ug mga pangulo nga pagapangulohan usab sa atong Magbubuhat (Unang Samuel 12:13 – 25). Ang mga candidato o mga sugyot nga nakalapas sa mga mando sa Biblia alang sa kinabuhi, pamilya, kaminyoon o pagtoo kinahanglan nga dili gayud paluyohan (Panultihon 14:34). Ang mga Cristohanon kinahanglang mobutar isip nagiyahan pinaagi sap ag-ampo ug pagtuon sa Pulong sa Diyos ug sa mga kamatuod sa mga kapilian diha sa balota.

Ang mga Cristohanon sa daghang mga nasod niining kalibotanan gidaugdaug ug gilutos. Nag-antos sila ilalom sa mga panggamhahan diin sila walay gahum sap ag-usab ug mga panggamhanan nga nasilag sa ilang pagtoo ug gipahilom ang ilang mga tingog. Kini nga mga magtotoo nagawali sa ebanghelyo ni Hesu Cristo sa peligro sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. Sa U.S.A, ang mga Cristohanon nabulahan sa katungod pagsulti ug pagpili sa ilang mga pangulo nga walay kahadlok alang sa ilang kaugalingon o sa ilang mga pamilya. Sa U.S.A., sa bag-o lang nga mga eleksyon, mga 2 sa matag 5 ka nakaangkon nga mga Cristohanon gipakawaly bili ang maong katungod ug wala mobutar. Mga 1 sa 5 ka miangkon nga Cristohanon ug takos makabotar nga mga Cristohanon wala man lang nagparehistro aron makabotar.

Sa atong panahon ug katuigan, adunay daghang buot ipapahawa sa hingpit ang pangalan ug mensahe ni Cristo diha sa natad sa publiko. Ang pagbotar usa ka higayon aron mapasiugda, mapanalipdan, ug mapatunhay ang diosyong panggamhanan. Ang pagpalabay sa maong higayon nagpasabot ug pagtugot niadtong nakamenos sa pangalan ni Cristo nga makapahimulos sa atong mga kinabuhi. Ang mga pangulo nga atong gibotaran – o wala kitay gibuhat sa pagtangtang – adunay dakong impluwensya sa atong mga kagawasan. Makapili sila pagpanalipod sa atong katungod pagsimba ug pagpakaylap sa ebanghelyo, o makahimo sila pagpugong sa maong mga katungod. Makahimo sila pagpagnuna sa atong nasdo paingon sa pagkamatarong o paingon sa moral nga katalagman. Ingon nga mga Cristohanon, kinahanglan natong mobarog ug sundod ang atong mando pagtuman sa atong sibiko nga mga katungdanan (Mateo 22;21).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Naglaom ba ang Diyos nga mobutar ang mga Cristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries