settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighiusa sa laing kaliwat?

Tubag


Adonay balaod sa Daang Kasabotan nga nagsugo sa mga Israelita nga dili makighi-usa sa ubang kaliwat (Deuteronomio 7: 3-4). Kini tungod kay madala ang mga Israelita palayo sa Dios ug sila mahasalaag kon makighi-usa sa uban nga paganong kaliwat nga nagasimba ccsa dios-diosan o sa mga wala ni-ila sa tinuod nga Dios. Sama gihapon sa baroganan nga gihatag sa Bag-ong Kasabotan, apan sa rrrrr espirituwal: “Ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtutuo, kay dili gayod magkasinabot ang matarong ug ang daotan o mag-ambitanay ang kahayag ug ang kangitngit.” (2 Corinto 6:14). Sama sa mga Israelita (nagtuo sa walay lain ug tinuod nga Dios) nga b ang pakighiusa sa mga dili magtutuo. Wala nag-ingon ang Bag-ong Kasabotan nga rrang pakigminyo sa ubang lahi sayop kon dili ang pagminyo sa usa ka tawo nga wala nagaila sa tinuod ug buhi nga Dios. Ang usa ka tawo angay lamang hukman pinaagi sa iyang batasan, ug dili pinaagi sa kolor sa panit. Dili kita angay nga magpakita nga adona ggg kitay gipaboran o atong hukman ang ubang lahi (Santiago 2:1-10, tan-awa labi na ang laray sa 1 ug 9).

Ang panig-ingnan sa usa ka Kristohanon sa pagpili sa iyang mahimong asawa mao ang pagtukib kon ang maong tawo tinuod nga Kristohanon. (2 Corinto 6:14) o usa ka tawo nga gipakatawo pag-usab ug gatuo kang Cristo (Juan 3:35). Ang pagtuo kang Cristo ug dili ang pagpili sa panit ang Biblikal nga panig-ingnan sa pagpili sa mahimong asawa. Ang pagminyo sa ubang kaliwat dili mohisgot sa husto o sayop, kon dili nagahisgot kini sa kaalam ,pag-ampo ug pagkaplag sa kabubut-on sa Dios. Ang nag-inusarang rason nganong kinahanglan hunahunaon ug tarong ang pagminyo sa ubang kaliwat, tungod sa suliran nga mahimong masinati sa magtiayon tungod kay galisod ang uban sa pagdawat niini. Daghang managtiayon nga gikan sa ubang kaliwat nga nakasinati ug pagpihig-pihig ug pagbiay-biay, kon usahay gikan mismo sa ilang kaugalingong paryente. Ang ubang nga magtiayon usab nakasinati ug suliran kon ang ilang mga bata lahi ang kolor sa panit kon itandi sa ilang mga ginikanan o mga igsoon. Ang manag-uyab nga gikan sa lain-laing kaliwat kinahanglan nga hunahunaon pag-ayo ang maong butang aron mahimo silang andam niini, kon sila magsabot nga magminyo. Usab, ang maong Biblikal lamang nga gadumili sa Kristohanon bahin sa pagminyo kon ang tawo nga buot niyang minyoan kauban ba sa lawas ni Cristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighiusa sa laing kaliwat?
© Copyright Got Questions Ministries