settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Bibliya bahin sa pagpabutang ug patik ug aritis sa lawas?

Tubag


Gimando sa Dios sa Daang Kasabotan sa mga Israelita nga, “Ayaw ninyo pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay ug ayaw ninyo kinig patiki . Ako mao ang Ginoo. (Levitico 19:28). Tinuod nga bisan ang mga karon nga magtutuo wala na sa ilalom sa mga balaod sa Daang Kasabotan (Roma 10:4; Galacia 3: 23-25; Efeso 2: 15), apan ang kamatuorang adonay kasuguan batok sa pagpabutang sa patik mahimong katungod aron kita mangutana. Walay gisulti bisan unsa ang Bag-ong kasabotan kon ang usa ka magtutuo ba mahimo o dili magpabutang ug patik. Kauban na ang pagpatik ug pagbutang ug aritis sa lain-lain parte sa lawas, ang giingon sa 1 Corinto 10:31 nga maayong pagsulay aron mahibaloan kon mahimong gamiton ang maong buluhaton para Iyang maanindot nga tinguha. “Busa kon mokaon kamo o moinom o magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios.” (1 Corinto 10:31).

Ang Bibliya wala nagsugo batok sa patik o pagpabutang sa aritis sa lawas, apan wala usab kini nagsulti nga wala misupak ang Dios sa pagbutang sa patik ug pagsamad sa atong mga lawas. Ang usa pa ka isyu nga angay nga hunahunaon ang magmaligdong. Gitudlo kanato sa Bibliya nga angay mamisti ug tarong nga sinina o adonay pagpaligdong (1 Timoteo 2:9). Ang usa ka aspeto sa pagpamisti mao ang sigurohon ang tanan nga angay tabonan sa sinina matabonan gayod. Apan, ang permirong pasabot sa pag magmaligdong dili aron lamang makakuha ug tagad alang sa imong kaugalingon. Ang mga tawo nga gapamisti ug matarong gabuhaton kini aron makakuha ug pagtagad sa uban. Ang pagbutang patik ug aritis sa lawas adonay dako nga posibilidad nga makakuhag atensyon sa uban. Sa maong pahinungod, ang patik uig aritis sa lawas dili matawag nga magmaligdong.

Ang pinakamahinungdanon kaayo nga baroganan sa Bibliya bahin sa isyu nga wala direktang gitubag niini, kon adonay pagduha-duha sa usa ka butang o boluhaton nga makapagpahimaya sa Dios o dili, ang pinakamaayong buhaton dili na lamang idayon ang mao nga boluhaton. “Apan kon mokaon siya nga may pagduhaduha, hukman siya sa Dios kay mikaon man siya nga wala ipasikad sa pagtuo ug sala ang pagbuhat sa ingon.” (Roma 14:23). Angay natong mahibaloan nga ang atong mga lawas, bisan pa ang atong mga kalag, gilukat na ug ang Dios na ang tag-iya. Bisan pa ang 1 Corinto 6: 19-20 wala direktang naghisgot matud sa patik o sa pagbutang sa aritis sa lawas apan gahatagan kitag prinsipyo, “Wala ba kamo masayod nga inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios diha kaninyo? Gipalit na kamo Niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios.” Kon ang atong mga lawas ang tag-iya mao ang Dios, kinahanglan natong sigurohon nga adona kitay matin-aw nga pagtugot gikan Kaniya ayha kita magpabutang ug patik o samaran ang atong mga lawas.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Bibliya bahin sa pagpabutang ug patik ug aritis sa lawas?
© Copyright Got Questions Ministries