settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Bibliya mahitungod sa pag-inom ug bino? Sala ba kini para sa Kristohanong moinom niini?

Tubag


Gi-agni sa ubang mga laray sa Bibliya ang mga tawo nga mulayo o mulikay sa pag-inom ug bino (Levitico 10: 9; Numeros 6: 3; Deuteronomio 14: 26; 29: 6; Mga Maghuhukom 13: 4, 7, 14; 1 Samuel 1: 15; Mga Panultihon 20: 1; 31: 4, 6; Isaias 5: 11, 22; 24: 9; 28: 7; 29: 9; 56: 12; Miqueas 2: 11; Lucas 1: 15). Apan dili kinahanglan nga did-an ang usa Kristohanon nga muinom ug bino, ug uban pang klaseng ilimnong alcohol. Ang mga Kristohanon gisugo nga mulikay sa paghubog-hubog o pag-inom nga sobra-sobra sa bino (Efeso 5: 18). Gihukman sa Bibliya ang paghuboghubog ug ang epekto niini (Mga Panultihon 23: 29-35). Gisugo usab sa mga Kristohanon nga dili tugotan nga ipaulipon sa bisan unsang butang ang ilahang mga lawas (1 Corinto 6: 12; 2 Pedro 2: 19). Gidumili usab sa Bibliya ang usa ka Kristohanon nga mubuhat ug butang nga mahimong makapandol sa ubang Kristohanon o makasala batok sa ilang konsensya (1 Corinto 8: 9-13). Tungod sa maong baruganan, lisud kayo para sa usa ka Kristohanon nga moingon nga niinom siya ug bino o alcohol alang sa himaya sa Dios (1 Corinto 10: 31). Gihimong bino ni Jesus ang tubig sa Cana, Galilea. Mahimong niinom usab si Hesus sa ubang okasyon (Juan 2:1-11; Mateo 26: 29).

Sa panahon sa Bag-ong Kasabotan, ang tubig dili kaayo limpyo. Kon walay bag-ong panlimpyo, ang tubig puno sa kagaw ug uban pang klaseng mikrobyo nga nagkontamina niini. Kiniy tinuod sa mga nasud nga gitawag nga ikatulo nga kalibotan (third wolrd) o mga lisod nga nasud karon. Tungod niini, kanonay gainom ang mga tawo sa bino o (ilumnong gikan sa ubas) tungod taas ang posibilidad nga dili kini kontaminado. Sa 1 Timoteo 5: 23, gitudluan ni Pablo si Timoteo nga dili lang moinom ug tubig (nga mahimong hinungdan sa problema sa iyang tiyan) kondili kinahanglan usab moinum ug gamay nga bino. Ang paghimo sa bino sa kaniadtong panahon dili sama sa panahon karon. Dili usab husto nga ingnon lamang nga ang duga sa ubas nga gihimo pangontra sa tugnaw, apan sayop usab ingnon nga sama lang gihapon kato sa mga bino nga gagamiton nato sa karon. Dili na kinahanglang did-an ang usa ka Kristohanon nga muinom ug bino, ug uban pang ilumnon nga adonay alkohol. Ang alkohol walay bahid sa sala. Ang paghuboghubog sa bino ug adiksyon sa alkohol ang angay nga likayan sa Kristohanon (Efeso 5: 18; 1 Corinto 6: 12). Adonay mga prinsipyo sa Bibliya batok sa pag-inum sa bino. Tungod niini lisud ipadayon sa usa ka Kristohanon ang pag-inum sa bino. Ang pag-inum sa bino, bisan unsa pa kini ka gamay o kadaghan dili normal nga makahatag ug dungog sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Bibliya mahitungod sa pag-inom ug bino? Sala ba kini para sa Kristohanong moinom niini?
© Copyright Got Questions Ministries