settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang bag-ong kalangitan ug bag-ong kalibutan?

Tubag


Daghang mga tawo adunay sayup nga pagsabut kon unsa ang tinuod nga langit. Ang Pinadayag kapitulo 21-22 naghatag kanato ug detalyadong hulagway sa bag-ong kalangitan ug bag-ong kalibutan. Human sa mga panghitabo sa katapusang mga panahon, ang kasamtangang kalangitan ug kalibutan wagtangon ug pulihan sa bag-ong kalangitan ug bag-ong kalibutan. Ang walay katapusang pinuy-anan sa mga magtutuo mao ang bag-ong yuta. Ang bag-ong yuta mao ang "langit" diin atong igahin ang kahangtoran. Kini ang bag-ong yuta diin nahimutang ang Bag-ong Jerusalem, ang langitnong dakbayan. Anaa sa bag-ong yuta ang mga mutyang ganghaan ug bulawang kadalanan.

Ang Langit-ang bag-ong yuta-usa ka pisikal nga dapit diin kita mopuyo uban sa gihimayang pisikal nga mga lawas (Unang Korinto 15: 35-58). Ang taghuna nga ang langit "anaa sa mga panganod" dili biblikanhon. Ang langit nga masinati unya sa mga magtotoo usa ka bag-o ug hingpit nga planeta nga atong puy-an. Ang bag-ong yuta mahigawas gikan sa sala, dautan, sakit, pag-antus, ug kamatayon. Mahimo kining susama sa atong kasamtangang yuta, o tingali bisan pag-ilis lalang sa atong kasamtangan nga yuta, apan hikabsan ug tunglo sa sala.

Unsa man ang bag-ong kalangitan? Mahinungdanon nga hinumdoman nga sa karaang hunahuna, ang "kalangitan" nagpasabot sa kalangitan ug sa kawanangan, ingon man ang ginsakpan diin ang Dios nagapuyo. Busa, sa dihang ang Pinadayag 21: 1 naghisgot sa bag-ong kalangitan, kini lagmit nagpakita nga ang tibuok uniberso pagalalangon-usa ka bag-ong kalibotan, bag-ong kalangitan, bag-ong kawanangan. Kini daw nagpasabot nga ang langit sa Dios pagahimoon pag-usab, aron paghatag sa tanang butang sa uniberso ug usa ka "bag-ong sinugdanan," ma pisikal man kini o espirituhanon. Makabaton ba kita og pagtugot sa bag-ong kalangitan sa kahangturan? Hayan mahimo, apan kinahanglan nga magpaabot una kita usa nato mahibal-an. Hinaut nga atong tugotan ang Pulong sa Dios paghulma sa atong pagsabut mahitungod sa langit.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang bag-ong kalangitan ug bag-ong kalibutan?
© Copyright Got Questions Ministries