settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa kadtong mga anak nga lalaki sa Dios ug mga anak nga babaye sa tawo sa Genesis 6: 1-4?

Tubag


Ang Genesis 6: 1-4 nagpahayag mahitungod sa mga anak nga lalaki sa Dios ug sa mga anak nga babaye sa mga tawo. Adunay daghan nga mga sugyot kon kinsa kining mga anak sa Dios ug kung nganong ang ilang mga kaliwat sa mga anak nga babaye sa mga tawo nahimong usa ka kaliwat sa mga higante (mao kana ang gipasabot sa pulong nga Nefilim). Ang tulo ka pangunang panglantaw sa kailhanan sa mga anak sa Dios mao nga 1) Sila mga sinalikway nga anghel, 2) Sila mga gamhanna nga tawhanong pangulo, o 3) Sila mga diyosnong kaliwat ni Seth nga nakigminyo sa dautan nga mga kaliwat ni Cain. Sa pagpahimug-at sa unang panaghap mao ang katinuoran nga sa Daang Tugon ang hugpong sa mga pulong nga "mga anak sa Dios" kanunay nagpasabut nga mga anghel (Job 1: 6; 2: 1; 38: 7). Ang usa ka mahimong suliran niini mao ang Mateo 22:30, nga nagpaila nga ang mga anghel dili magminyo. Ang Biblia wala maghatag kanatog hinungdan aron motuo nga ang mga manulonda adunay kinatawhan o makahimo sa pagpanganak. Ang laing duha ka mga panglantaw wala nagpakita niini nga suliran.

Ang kahuyang sa mga panglantaw sa ikaduha 2) ug ikatulo 3) mao nga ang yano nga tawhanong mga lalaki nga nagminyo sa yano nga tawhanong mga babaye dili makasaysay kung nganong ang mga anak nga "higante" o "mga inila sa karaang panahon, bantog nga mga tawo." Dugang pa, nganong ang Dios mohukom sa pagdala ug baha sa ibabaw sa yuta (Genesis 6: 5-7) samtang wala pa sukad did-an ang gamhanan nga tawhanong mga lalaki o mga kaliwat ni Seth nga magminyo sa yano nga tawhanong mga babaye o mga kaliwat ni Cain? Ang umaabot nga paghukom sa Genesis 6: 5-7 nalambigit sa nahitabo sa Genesis 6: 1-4. Ang mga malaw-ay, hiwi nga kaminyoon sa mga sinalikway nga mga anghel uban sa tawhanong mga babaye lamang ang daw naghatag pangatarongna sa usa ka mapintas nga paghukom.

Sama sa nahisgotan na, ang kahuyang sa unang panglantaw mao nga ang Mateo 22:30 nagpahayag, "Kay sa pagkabanhaw dili na sila magapangasawa o magapamana, kondili mahisama na sila sa mga manolunda didto sa langit." Apan, ang teksto wala mag-ingon nga "ang mga anghel dili makaminyo." Hinunoa, nagpakita lamang nga ang mga anghel dili magminyo. Ikaduha, ang Mateo 22:30 nagtumong sa "mga anghel sa langit." Wala kini nagtumong sa mga sinalikway nga mga anghel, nga wala magtagad sa kahusayan sa kamugnaan sa Dios ug malihokong nangita og mga pamaagi aron mabalda ang plano sa Dios. Ang katinuoran nga ang balaang mga manulonda sa Dios wala maminyo o misulod sa usa ka makihilawasaong kalambigitan wala nagpasabot nga kini sama ka-tinuod kang Satanas ug sa iyang mga demonyo.

Ang unang 1) panglantaw mao ang labing posible nga posisyon. Oo, kini usa ka makapaikag nga "panagsumpaki" sa pag-ingon nga ang mga anghel walay kinatawhan ug dayon moingon nga ang "mga anak sa Dios" mga sinalikway nga mga anghel nagpasanay kuyog sa tawhanong mga babaye. Bisan pa, samtang ang mga anghel mga espirituhanon nga mga linalang (Mga Hebreohanon 1:14), makahimo silang magpakita diha sa tawhanong linawas nga hulagway (Marcos 16: 5). Ang mga lalaki sa Sodoma ug Gomorra buot makighilawas sa duha ka mga manolunda nga kauban ni Lot (Genesis 19: 1-5). Katuohan nga ang mga anghel makahimo sa pagkuha sa tawhanong hulagway, bisan hangtud sa punto sa pagsundog sa makihilawasnong kakayahan sa tawo ug kon mahimo bisan sa pagsanay. Ngano wala man kini kasagarang ginabuhat sa mga sinalikway nga anghel? Mahimong ang Dios nagbilanggo sa mga sinalikway nga manolunda nga nakabuhat niining dautan nga sala, aron nga ang ubang mga sinalikway nga manolunda dili mohimo sama sa ingon (sama sa gihulagway sa Judas 6). Ang nag-unag mga Hebreohanong tighubad ug ang apokripal ug pseudopigraphal nga mga sinulat nagkahiusa sa paghupot sa panglantaw nga ang mga sinalikway nga anghel mao ang "mga anak sa Dios" nga gihisgutan sa Genesis 6: 1-4. Wala kini nakapatak-op sa lantugi. Bisan pa, ang panglantaw nga ang Genesis 6: 1-4 naglambigit sa mga sinalikway nga mga anghel nga nakighilawas sa tawhanong mga babaye adunay usa ka lig-on nga dapit sa hitabo, gramatika (batadilanhon), ug makasaysayanong kapasikaran.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinsa kadtong mga anak nga lalaki sa Dios ug mga anak nga babaye sa tawo sa Genesis 6: 1-4?
© Copyright Got Questions Ministries