settings icon
share icon
Pitanje

Kako treba da živimo u svjetlu Kristovog povratka?

Odgovor


Mi vjerujemo da je povratak Isusa Krista blizu, što znači da se može desiti svakog momenta. Zajedno sa apostolom Pavlom, iščekujemo “blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista” (Titu 2:13). Znajući da se Gospod može vratiti danas, neki ljudi su u iskušenju da prestanu sa svim poslovima i da samo “čekaju” na Njega.

Međutim, postoji velika razlika između toga da znamo da se Isus može vratiti danas i toga da će se vratiti danas. On je rekao: “Što se tiče onog dana i časa, o tome nitko ništa ne zna” (Matej 24:36). Vrijeme Njegovog dolaska je nešto što Bog nije otkrio nikome, tako da, dok nas On ne pozove Sebi, trebalo bi da nastavimo da mu služimo. U Isusovoj paraboli o deset talenata, kralj koji je odlazio na put je uputio svoje sluge: “Trgujte time dok se ja vratim!” (Luka 19:13).

Kristov povratak je u Pismu uvijek predstavljen kao velika motivacija za djelovanje, ne kao razlog da se prestane sa radom. U 1. Korinćanima 15:58, Pavao zaokružuje svoje poučavanje o uznesenju, govoreći: “Uvijek napredujte u djelu Gospodnjem”. U 1. Solunjanima 5:6, on zaključuje pouku o Kristovom dolasku ovim riječima: “Prema tome, ne spavajmo kao ostali, već bdijmo i budimo trijezni!” Povlačenje i izolacija nikad nisu bili Isusova namjera za nas. Umjesto toga, radimo dok možemo. “Dolazi noć, kad nitko ne može raditi.” (Ivan 9:4).

Apostoli su živjeli i služili vjerujući da se Isus može vratiti za vrijeme njihovog života; šta bi bilo da su oni prestali sa svojim radom i samo “čekali”? Bili bi neposlušni Kristovoj zapovijedi: “Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!” (Marko 16:15) i Evanđelje se ne bi proširilo. Apostoli su razumjeli da Isusov skori povratak znači da moraju da budu zauzeti Božijim djelom. Živjeli su život u potpunosti, kao da im je svaki dan posljednji. Mi bismo također trebali da gledamo na svaki dan kao na dar i da ga koristimo da proslavimo Boga.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako treba da živimo u svjetlu Kristovog povratka?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries