Da li je pogrešno da par živi zajedno prije braka?


Pitanje: Da li je pogrešno da par živi zajedno prije braka?

Odgovor:
Odgovor na ovo pitanje zavisi donekle od toga šta se misli pod “žive zajedno.” Ako to znači imati seksualne odnose, to je definitivno pogrešno. Predbračni seks se iznova i iznova osuđuje u Pismu, zajedno sa svim drugim oblicima seksualne nemoralnosti (Djela 15:20; Rimljanima 1:29; 1. Korinćanima 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2. Korinćanima 12:21; Galaćanima 5:19; Efežanima 5:3; Kološanima 3:5; 1. Solunjanima 4:3; Juda 7). Biblija zagovara potpunu apstinenciju van (i prije) braka. Seks prije braka je isto toliko pogrešan, kao što je to preljub i drugi oblici seksualne nemoralnosti, zato što svi oni uključuju seks sa nekim kime nismo vjenčani.

Ako "živjeti zajedno" znači živjeti u istoj kući, to je vjerovatno drugačiji problem. U krajnjoj liniji, ne postoji ništa pogrešno u tome da muškarac i žena žive u istoj kući – ako se tu ne dešava ništa nemoralno. Međutim, tu se javlja problem, da sa strane gledano, to može da izgleda kao nemoralnost (1. Solunjanima 5:22; Efežanima 5:3) i to može biti veliko iskušenje da dođe do nemoralnosti. Biblija nam govori da bježimo od nemoralnosti, da se ne izlažemo njenom konstantnom iskušenju (1. Korinćanima 6:18). Zatim je tu problem kako to izgleda sa strane. Za par koji živi zajedno se pretpostavlja da spavaju zajedno – to je jednostavno priprodno. Čak i ako život u istoj kući nije sam po sebi grijeh, tu postoji povod da to izgleda kao da je grijeh prisutan. Biblija nam govori da izbjegavamoi i ono što izgleda zlo (Prva Solunjanima 5:22; Efežanima 5:3), da bježimo od nemoralnosti i da ne budemo nikom kamen spoticanja, ili povod da bude povrijeđen. Da zaključimo, to ne proslavlja Boga, da muškarac i žena žive zajedno van braka.

English
Vrati se na bosansku stranu
Da li je pogrešno da par živi zajedno prije braka?