settings icon
share icon
Pitanje

Šta je zamjenska teologija?

Odgovor


Zamjenska teologija u osnovi naučava da je crkva zamijenila Izrael u Božijem planu. Pristalice ove teologije vjeruju da Jevreji više nisu Božiji odabran narod i da On nema poseban plan u budućnosti za izraelsku naciju. Svi različiti pogledi na odnos između crkve i Izraela se mogu podijeliti u dva tabora: ili je crkva nastavak Izraela (zamjenska/zavjetna teologija), ili je ona potpuno drugačija i odvojena od njega (dispenzacionalizam/premilenijalizam).

Zamjenska teologija poučava da je crkva zamjena za Izrael i da su mnoga obećanja koja su mu data u Bibliji ispunjena u kršćanskoj crkvi, a ne u Izraelu. Dakle, proroštva u Pismu vezano za blagoslov i obnovu Izraela u Obećanoj zemlji su “produhovljena” ili “alegorijska” i predstavljaju Božija obećanja za crkvu. Postoje problemi vezano za ovaj pogled, kao što je daljnje postojanje jevrejskog naroda kroz vijekove, posebno sa obnovljenjem moderne države Izrael. Ako je Izrael bio proklet od strane Boga i ne postoji budućnost za jevrejski narod, kako objašnjavamo natprirodno opstajanje te nacije u preko 2000 godina, uprkos mnogim naporima da ih se uništi? Kako objašnjavamo zašto i kako se Izrael ponovo pojavljuje kao narod u 20. vijeku, nakon što nije postojao 1900 godina?

Stanovište da su Izrael i crkva različite stvari se jasno poučava u Novom zavjetu. Biblijski rečeno, crkva je potpuno drugačija i odvojena od Izraela, i ta dva pojma se nikad ne brkaju niti jedan mijenja drugi. Iz Pisma vidimo da je crkva potpuno nova tvorevina koja je nastala na dan Pentakosta i koja se nastavlja dok ne bude uznesena u nebo (Efežani 1:9-11; 1. Solunjanima 4:13-17). Crkva nema dodira sa prokletstvima i blagoslovima Izraela. On je bio privremeno stavljen sa strane u Božijem planu tokom proteklih 2000 godina u kojima je bio raspršen.

Nakon uznesenja (1. Solunjanima 4:13-18), Bog će obnoviti Izrael kao glavni fokus Njegovog plana. Prvi događaj u to vrijeme su nevolje (Otkrivenje, poglavlja 6-19). Svijet će biti osuđen radi odbijanja Krista, dok će se Izrael pripremiti kroz ispit velike nevolje za drugi Mesijin dolazak. Tada, kada se Krist vrati na zemlju, na kraju nevolja, Izrael će biti spreman da ga primi. Njegov ostatak koji preživi nevolje će biti spašen i Gospod će ustanoviti svoje kraljevstvo na ovoj zemlji sa Jerusalimom kao glavnim gradom. Sa Kristom koji će vladati kao Kralj, Izrael će biti vodeća nacija i predstavnici svih naroda će dolaziti u Jerusalim da mu odaju čast i proslave Kralja – Isusa Krista. Crkva će se vratiti sa Njim i vladaće zajedno bukvalno hiljadu godina (Otkrivenje 20:1-5).

I Stari i Novi zavjet podržavaju premilenijalno/dispenzacionalno shvatanje Božijeg plana za Izrael. Čak štaviše, najjača podrška za premilenijalizam se može naći u jasnom naučavanju Otkrivenja 20:1-7, gdje šest puta kaže da će Kristovo kraljevstvo trajati 1000 godina. Nakon nevolja, Gospod će se vratiti i ustanoviti svoje kraljevstvo sa izraelskom nacijom, Krist će vladati nad cijelom zemljom, a Izrael će biti vođa naroda. Crkva će vladati s Njim bukvalno hiljadu godina. Ona nije zamijenila Izrael u Božijem planu. Iako je možda Bog fokusirao svoju pažnju naročito na crkvu u ovoj raspodjeli milosti, On nije zaboravio Izrael i jednog dana će ga obnoviti u ulozi koja mu je namijenjena, a to je da je on Njegov izabrani narod (Rimljanima 1).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je zamjenska teologija?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries