settings icon
share icon
Pitanje

Koji je biblijski način da se dijete vodi Kristu?

Odgovor


Postoje tri osnovna elementa koja su uključena u vođenje djeteta u spasonosni odnos sa Kristom: molitva, davanje primjera i pouka primjerena dobi. Mi vodimo dijete Kristu dosljedno primjenjujući sva ova tri elementa još prije nego što se ono rodi.

Važnost molitve u procesu evangelizacije djece ne može da se prenaglasi. Od vremena začeća, roditelji bi trebalo da traže Božiju mudrost za sebe i milost za njihovo nerođeno dijete. Bog je obećao da će dati mudrost svakome ko je traži (Jakov 1:5), a Njegova mudrost je suštinska u svim aspektima roditeljstva, ali je najvažnija u duhovnim stvarima. Efežanima 2:8-9 nam kaže da spasenje dolazi milošću kroz dar vjere, tako da bi naša molitva za spasenje naše djece trebalo da bude usredotočena na traženje tog dara vjere za njih. Trebalo bi da se molimo da Duh Sveti privuče našu djecu Bogu još od njihovih najranijih dana i da ih održi u tom životu vjere i služenja Bogu, sve dok ne budu sigurna u nebu za cijelu vječnost (Efežanima 1:13-14). Trebalo bi da se molimo da nas Bog privuče sebi i postane realnost u našim životima, tako da možemo biti dobar uzor našoj djeci.

Naš primjer kao djece Božije najbolje prikazuje odnos sa Kristom kakav bismo željeli da imaju naša djeca. Kada nas ona svakodnevno vide na koljenima, opažaju da je molitva redovan dio života. Kada nas vide sa Pismom, kako proučavamo, hranimo se Riječju Božijom i razmišljamo o njoj, ona shvataju važnost Biblije, a da im nismo morali reći ni riječ. Kada vide da ne samo da znamo Božiju Riječ, nego i da nastojimo da je praktično živimo svaki dan, ona počinju da uviđaju njenu silu u životu koji se živi u njenom svjetlu. Suprotno tome, ako dijete vidi da mama ili tata imaju "nedeljno lice" koje se drastično razlikuje od osobe koju viđaju svaki dan, brzo će uočiti licemjerje. Mnoga djeca odbijaju crkvu i Krista radi licemjernih uzora. To ne znači da Bog ne može da nadjača naše greške i propuste, ali mi moramo da budemo spremni da ih priznamo Njemu, našoj djeci, i uložimo sav napor da živimo ono što vjerujemo.

Osim toga, davanje pouka primjerenih dobi u duhovnim stvarima je ključno da bi se dijete vodilo Kristu. Postoji mnoštvo dječijih knjiga i izvora, kao što su dječije Biblije, knjige sa biblijskim pričama za djecu i muzika, za sve uzraste, za čitanje, pjevanje i učenje napamet. Povezati svaki aspekt djetetovog života sa duhovnom istinom je također važan dio duhovnog vježbanja. Svaki put kada ono vidi cvijet ili zalazak sunca ili pticu, tu je prilika za roditelje da to povežu sa ljepotom i čudesima Božije stvaralačke moći (Psalam 19:1-6). Kada god se naša djeca osjećaju bezbjedno i sigurno u našoj ljubavi, imamo priliku da im ukažemo na to koliko je veća ljubav njihovog nebeskog Oca. Kada ih neko povrijedi, možemo da im objasnimo realnost grijeha i kažemo koji je jedini lijek za to – Gospod Isus Krist i Njegova žrtva na križu za nas.

Na kraju, ponekad se daje previše važnosti na to da dijete "izgovori molitvu" ili "izađe ispred crkve", kao na dokaz njegove odluke da vjeruje Kristu kao Spasitelju. I dok ovi trenuci mogu da budu korisni u smislu da mu se ureže u um kada i kako je došlo Kristu, spasenje je rad Duha u srcu. Istinsko spasenje ima rezultat u životu učeništva koje napreduje, a i to mora da se iskomunicira.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Koji je biblijski način da se dijete vodi Kristu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries