settings icon
share icon
Pitanje

Da li će više ljudi otići u raj ili u pakao?

Odgovor


Na pitanje da li će više ljudi biti u raju ili u paklu je sam Isus odgovorio u jednom jezgrovitom odlomku: “Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!” (Matej 7:13-14).

Samo onima koji su prihvatili Isusa Krista i koji vjeruju u Njega je dano pravo da postanu djeca Božija (Ivan 1:12). Kao takvima, dar vječnog života dolazi samo kroz Isusa Krista svima koji vjeruju. On je rekao: “Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni” (Ivan 14:6). Ne kroz Muhameda, Budu, ili druge lažne bogove koje je čovjek stvorio. To nije za one koji žele lagan način da odu u nebo, dok nastavljaju da žive tjelesne živote na zemlji. Isus spasava samo one u potpunosti vjeruju u Njega kao Spasitelja (Djela 4:12).

Dakle, koja su to dvoja vrata iz Mateja 7:13-14? To su ulazi na dva različita “puta”. Široka vrata vode na široki put. Mala, uska vrata vode na put koji je uzak. To je put vjernih, a široki put je put bezbožnih. Široki put je lagan put. Privlačan je i promoviše samo-ugađanje. Popustljiv je. Sve je uključeno, postoji nekoliko pravila, par ograničenja i nekih manjih zahtjeva. Promoviše se tolerancija grijeha, a Božija Riječ se ne proučava niti se slijede Njegovi standardi. Ovaj put ne zahtijeva nikakvu duhovnu zrelost, nikakav moralni karakter, nikakvu obavezu niti žrtvu. Lagan put slijedi pravac “ovoga svijeta, po knezu, koji vlada u zraku, po duhu, koji sad radi u sinovima nepokornosti” (Efežanima 2:2). Široki put je taj koji se “učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti” (Izreke 14:12).

Oni koji propovijedaju Evanđelje koje sve dozvoljava i gdje “svi putevi vode u nebo”, propovijedaju potpuno drugačije Evanđelje od onog koje je Isus propovijedao. Vrata gdje je “ja” u centru, gdje vlada okupiranost samim sobom i ponos, ja-sam-svetiji-od-tebe umni sklop, su široka vrata svijeta koja vode u pakao, a ne uska vrata koja vode u vječni život. Većina ljudi provede svoj život slijedeći mase koje sun a širokom putu, radeći ono što svi drugi rade i vjerujući u ono u šta svi drugi vjeruju.

Uzak put je težak, zahtjevan put. To je put prepoznavanja da ne možemo spasiti sami sebe i da moramo da ovisimo samo o Isusu Kristu da nas spasi. To je put samoodricanja i križa. Činjenica da samo nekolicina pronađe Božiji put podrazumijeva da on treba marljivo da se traži. “Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.” (Jeremija 29:13) Poenta je u tome da niko neće upasti u Kraljevstvo ili dolutati do uskih vrata slučajno. Neko je pitao Isusa: “Gospode, je li malo onih koji se spasavaju?” On je odgovorio: “Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći” (Luka 13:23-24).

Mnogi će tražiti da uđu kroz da uska vrata, vrata spasenja, ali “neće moći”. Oni nisu voljni da vjeruju u Isusa. Nisu voljni da plate cijenu. Previše ih košta da odustanu od svijeta. Kristov put je put križa, a put križa je put samoodricanja. Isus je rekao: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom! Jer tko hoće život svoj da spasi, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj zbog mene, spasit će ga” (Luka 9:23-24).

Isus zna da će mnogi izabrati široka vrata i široki put koji vodi u propast i pakao. Prema tome, rekao je da će samo mali broj izabrati uska vrata. Prema Mateju 7:13-14, nema sumnje da će više njih ići u pakao nego u nebo. Pitanje za nas je, onda, na kom smo mi putu?

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li će više ljudi otići u raj ili u pakao?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries