settings icon
share icon
Pitanje

Da li bi za Večeru Gospodnju trebalo da se koristi vino ili sok od grožđa?

Odgovor


Da li je prihvatljivo služiti (i/ili primate) vino tokom Večere Gospodnje je opravdana tema rasprave među kršćanima. Dok je istražujemo, ne smijemo izgubiti fokus sa važnijeg pitanja, a to je – šta tekućina u čaši predstavlja – prolivenu krv našeg Gospoda i Spasitelja, koja je uspostavila Novi savez.

Najprije pogledajmo pregled teme vina u Pismu. Vrlo je jasno da se ono pilo u Starom zavjetu. Prvi put vidimo njegovu upotrebu (ili zloupotrebu) kada se Noa napio i kada je ležao nepokriven u svom šatoru (Postanak 9:21). Kasnije vidimo Kralja Melkisedeka kako služi vino Abrahamu (Postanak 14:17-18). U Izlasku 29:40 Bog zapovijeda da se ono koristi kao dio žrtvenog sistema. Kada je David postao kralj, njegovi ljudi su slavili tri dana uz hranu i vino (1. Ljetopisa 38-40). Ustvari, Psalam 104:15 nam kaže da je Bog stvorio vino kako bi "veselio srce čovjeku". Također imamo obećanje da će GOSPOD jednog dana pripremiti gozbu bogate hrane za svoj narod, koja uključuje "gozbu izvrsnog vina" (Izaija 25:6).

U Novom zavjetu, Isusovo prvo čudo je bilo pretvaranje vode u vino, na svadbi u Kani (Ivan 2:1-11). I ne samo da je naš Gospod i sam pio vino (Luka 7:34), nego je rekao da će ga piti u nebu s nama (Matej 26:29). Uz to, apostol Pavle je savjetovao Timoteja da pije i vino, a ne "samo vodu", radi svog stomaka (1. Timoteju 5:23).

(Uprkos mnogih pomena vina u Bibliji, jasno je da pijanstvo nikad nije prihvaćeno. Efežani 5:18 to sažimaju: "I ne opijajte se vinom, u kojemu je raspuštenost")

Dakle, oni koji zagovaraju da se pije vino na Večeri Gospodnjoj imaju podršku Pisma za svoje gledište, a pomenuti primjeri (osim Noe) odražavaju da vino, ako se koristi kako treba i umjereno, zaista može biti dobra stvar.

Oni koji osjećaju da vino ne bi trebalo da se koristi također imaju uvjerljive argumente i, također, imaju stihove iz Pisma koje citiraju. Pogledajmo, na primjer, upozorenja protiv vina u Izrekama 4:17; 20:1 i 23:29-32. A u Levitskom zakoniku 10:9 GOSPOD kaže Aronu da on i njegovi sinovi ne smiju da piju vino kada ulaze u Šator sastanka, inače su pod prijetnjom smrću.

Vino ili sok od grožđa za Večeru Gospodnju? Ne postoji čvrsto biblijsko pravilo koje tvrdi da je jedno od to dvoje poželjno ili prihvatljivije. Ustvari, odlomci koji govore o Posljednjoj večeri, ne spominju ni "vino", ni "sok od grožđa"; tu se jednostavno spominje "čaša". Međutim, postoje neke praktične stvari koje treba da se uzmu u obzir. Ako će prisustvo alkohola izazvati bilo kakvu pometenost, onda je to valjana briga. Sigurno da nijedna crkva ne želi da vidi nekoga kako odbija Večeru Gospodnju samo zato jer ima uvjerenje protiv korištenja alkohola. Kristova uputa crkvi je bila: "ovo činite, kad god pijete, na moju uspomenu!" (1. Korinćanima 11:25). Bilo bi šteta da prisustvo vina prouzrokuje da neko izgubi usredotočenost i zbog toga zanemari Kristovu zapovijed.

Nigdje u Božijoj Riječi ne vidimo uslov vezano za nivo fermentacije sadržaja čaše. Ipak, ako neko ima čvrst stav o tome kako najbolje dati čast Spasitelju, uredu je za tu osobu da se drži tog uvjerenja. Ali treba da budemo oprezni da ne zaboravimo ono što ta čaša predstavlja i da ne sudimo brata ili sestru u Kristu u onome što je lično mišljenje.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li bi za Večeru Gospodnju trebalo da se koristi vino ili sok od grožđa?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries