settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija misli pod “Vi ste bogovi” u Psalmu 82:6 i Ivanu 10:34?

Odgovor


Hajde da započnemo sa Psalmom 82, onim koji Isus citira u Ivanu 10:34. Hebrejska riječ prevedena kao “bogovi” u Psalmu 82:6 je elohim. Ona se obično odnosi na jedinog istinitog Boga, ali ima i drugu upotrebu. Psalam 82:1 kaže: “Bog se diže u velikoj skupštini bogova, usred bogova drži sud”. U sljedeća tri stiha je jasno da se riječ “bogovi” odnosi na vladare, suce i druge ljude koji su na vladajućim položajima i onim od autoriteta. Nazivanje ljudkog vladara “bogom” ukazuje na tri stvari: 1) on ima autoritet nad drugim ljudskim bićima, 2) moć koju on posjeduje kao državni autoritet treba da se poštuje i 3) njegova moć i autoritet potiču od Boga samog, koji je prikazan kao sudija nad cijelom zemljom, u 8. stihu .

Korišćenje riječi “bogovi” kad su ljudi u pitanju je rijetko, ali se nalazi još na nekim mjestima u Starom zavjetu. Na primjer, kad je Bog poslao Mojsija Faraonu , rekao je: “Evo, učinit ću da budeš prema faraonu moćan kao Bog” (Izlazak 7:1). To jednostavno znači da je Mojsije, kao Božiji glasnik, govorio Božije riječi i da je time bio Njegov predstavnik pred kraljem. Hebrejska riječ elohim se prevodi kao “suci” u Izlasku 21:6 i 22:7, 8, i 27.

Čitava poenta 82. Psalma je da zemaljske sudije moraju da djeluju nepristrasno i pravedno, jer čak i oni moraju jednom da stanu pred Sudiju. Stihovi 6 i 7 upozoravaju ljudske vladare da će i njima, također, biti suđeno: “Ja rekoh: ‘Vi ste bogovi, svi sinovi Svevišnjega. Ali umrijet ćete kao ljudi, past ćete kao bilo koji od knezova!’” Ovaj odlomak govori da je Bog izabrao ljude za položaje sa autoritetom, na kojima su kao bogovi među ljudima. Oni moraju da zapamte da, iako zastupaju Boga na ovom svijetu, su smrtnici i da moraju na kraju da daju račun Bogu o tome kako su koristili dani autoritet.

Sada hajde da pogledamo kako Isus koristi ove stihove. On je upravo izjavio da je Sin Božiji (Ivan 10:25-30). Nevjerni Židovi su odgovorili optužujući ga za bogohulje, jer je izjavio da je Bog (Stih 33). Isus je onda citirao Psalam 82:6, podsjećajući ih da Zakon upućuje na obične ljude – iako na one od autoriteta i prestiža – kao na “bogove”. Isusova poenta je sljedeće: vi mene optužujete za bogohulje radi mog korištenja titule “Sin Božiji”; ipak, vaše sopstveno Pismo primjenjuje isti izraz na glavare uopšte. Ako oni koji imaju božanski dane položaje mogu da se nazovu “bogovima”, koliko više to može Onaj kojeg je Bog izabrao i poslao (stihovi 34-36)?

U suprotnosti s tim, imamo zmijinu laž Evi u Vrtu. Njena izjava “zna Bog da će vam se otvoriti oči čim s njega budete jeli, i da ćete postati kao Bog, kad spoznate što je dobro i zlo” (Postanak 3:5) je bila poluistina. Njihove oči se jesu otvorile (7. stih), ali nisu postali kao Bog. Ustvari, izgubili su autoritet umjesto da ga dobiju. Sotona je prevario Evu vezano za njenu sposobnost da postane poput jedinog istinitog Boga, i tako je uveo u laž. Isus je odbranio svoju izjavu da je Sin Božiji na biblijskom i logičkom temelju – u određenom smislu uticajni ljudi mogu biti smatrani bogovima; stoga, Mesija može s pravom da primijeni taj izraz na sebe. Ljudska bića nisu “bogovi” niti su “mali bogovi”. Mi nismo Bog. Bog je Bog, a mi koji znamo Krista smo Njegova djeca.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta Biblija misli pod “Vi ste bogovi” u Psalmu 82:6 i Ivanu 10:34?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries