settings icon
share icon
Pitanje

Koja je razlika između univerzalne i lokalne crkve?

Odgovor


Kako bi neko razumio razliku između lokalne i univerzalne crkve, mora da zna osnovnu definiciju svake od njih. Lokalna crkva je grupa vjernika koja vjeruje u Isusa Krista i koja se redovno sastaje na određenoj lokaciji. Univerzalnu crkvu sačinjavaju svi koji vjeruju u Isusa širom svijeta. Izraz ‘crkva’ dolazi od najmanje dvije riječi. Jedna od njih je povezana sa zajedničkim sastajanjem ili ‘zajednicom’ (1. Solunjanima 2:14; 2. Solunjanima 1:1). Ova riječ se odnosi na Božije djelo spasenja i posvećenja vjernika, kao “onih koji su pozvani van”. Ovo je riječ koja se koristi u engleskoj Bibliji za riječ ‘crkva’. Druga riječ je ona koja govori o pripadanju i bukvalno znači ‘pripadati Gospodu’. To je riječ koja je preformulisana u aktuelnu riječ “crkva”. Ova grčka riječ je korištena samo dva puta u Novom zavjetu i nikad nije upotrijebljena kao direktno značenje za crkvu (1. Korinćanima 11:20; Otkrivenje 1:10).

Lokalna crkva se obično definiše kao lokalna zajednica svih koji ispovijedaju vjeru i odanost Kristu. Njčešće je grčka riječ ekklesia korištena u odnosu na lokalnu zajednicu (1. Solunjanima 1:1; 1. Korinćanima 4:17; 2. Korinćanima 11:8). Ne postoji neminovno samo jedna određena lokalna crkva u bilo kom kraju. U većim gradovima postoji mnogo lokalnih crkava.

Pod univerzalnom crkvom se smatra crkva u cijelom svijetu. U ovom slučaju, ideja crkve nije toliko vezana za samu zajednicu, koliko za one koji je sačinjavaju. Crkva je crkva, čak i kad ne održava zvanične sastanke. U Djelima 8:3 vidimo da je crkva crkva čak i kad su vjernici kod kuće. Kada istražujemo tekst iz Djela 9:31 možemo zaključiti da King James prevod ‘crkve’ treba da bude riječ crkva u jednini, koja opisuje univerzalnu crkvu a ne samo lokalne crkve. Neko može da pokuša da opiše univerzalnu crkvu kao nevidljivu. Budi pažljiv da to ne radiš. Univerzalna crkva nikad nije opisana u Pismu kao nevidljiva i sigurno ni ne treba da bude nevidljiva. Ovdje je još nekoliko stihova koji govore o univerzalnoj crkvi: (1. Korinćanima 12:28; 15:9; Matej 16:18; Efežanima 1:22-23; Kološanima 1:18).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Koja je razlika između univerzalne i lokalne crkve?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries