settings icon
share icon
Pitanje

Šta bi trebalo da tražim u ženi?

Odgovor


Najvažniji lični odnos koji čovjek može imati, osim duhovnog odnosa sa Bogom kroz Gospoda Isusa Krista, je odnos sa njegovom ženom. U procesu traženja žene, najviši princip je gledati na ženu koja vjeruje u Isusa Krista. Apostol Pavao nam govori da se ne “stavljamo u jaram s nevjernicima” (2. Korinćanima 6:14). Ako se čovjek i žena ne slažu u ovoj najvažnijoj stvari, neće imati pobožan brak koji će ih ispunjavati.

Međutim, oženiti vjernicu ne garantuje potpuno iskustvo nošenja “istog jarma”. Činjenica da je neka žena kršćanka ne znači obavezno i da se duhovno slažete. Da li imate iste ciljeve? Da li vjerujete u iste doktrinalne istine? Da li ima istu strast za Bogom? Kvaliteti potencijalne žene su od ključnog značaja. Mnogo ljudi se vjenča samo radi emocionalne ili fizičke privlačnosti, a to može biti recept za promašaj.

Koji su neki od pobožnih kvaliteta koje bi čovjek trebalo da traži u ženi? Pismo nam daje neke principe koje možemo upotrijebiti kako bismo stekli sliku pobožne žene. Ona bi najprije trebalo da bude predana svom duhovnom odnosu sa Bogom. Apostol Pavao kaže da bi žena trebalo da se pokorava svom mužu kao što se pokorava Gospodu (Efežani 5:22-24). Ako neka žena nije podređena Gospodu, vjerovatno neće smatrati pokornost mužu neophodnom za svoju duhovno zdravlje. Mi ne možemo ispuniti nečija očekivanja ako najprije ne dozvolimo Bogu da nas ispuni sobom. Žena kojoj je Bog u centru života je dobar kandidat za suprugu.

Pavle nam također daje neke ženske karakterne crte u svojim uputama vezano za lidere crkve. “Tako i žene (đakona) trebaju biti poštene, neka ne kleveću, neka budu trijzne, vjerne u svemu.” (1. Timoteju 3:11). Drugim riječima, to je žena koja nije arogantna, koja zna kada da govori a kada da ćuti, i koja umije da zauzme mjesto pored svog muža. Njen glavni fokus je na odnosu sa Gospodom i na njenom duhovnom rastu.

Muž ima veće odgovornosti u braku, jer ga je Bog postavio da bude glava svojoj ženi i porodici, po uzoru na odnos između Krista i crkve (Efežanima 5:25-33). To je odnos utemeljen na ljubavi. Kako je Krist volio crkvu i dao sam sebe za nju, tako bi muž trebalo da voli svoju ženu kao svoje tijelo. Stoga, čovjekov lični duhovni odnos sa Gospodom je od suštinske važnosti u uspjehu njegovog braka i porodice. Spremnost na žrtvu i snaga da se izabere da se bude sluga za dobrobit svoje porodice, znakovi su zrelog duhovnog čovjeka koji poštuje Boga. Mudro izabrati ženu koja ima kvalitete opisane u Bibliji je važno, ali od jednakog značaja je čovjekov sopstveni duhovni rast i predanje Božijoj volji. Čovjek koji traži da bude onakav kakav Bog želi da bude, će biti u stanju da pomogne svojoj ženi da ona bude žena kakvu Bog želi da ona bude, i biće sposoban da izgradi brak kojim će, osim njih dvoje, i Bog biti zadovoljan.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta bi trebalo da tražim u ženi?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries