settings icon
share icon
Pitanje

Šta je teologija oslobođenja crnaca?

Odgovor


Teologija oslobođenja crnaca je ogranak južnoameričke teologije oslobođenja, koja je u velikoj mjeri humanistička, u pokušaju da se kršćanska teologija primijeni na stanje siromašnih. Teologija oslobođenja crnaca se fokusira na Afrikance uopšte i posebno na Afroamerikance, kako bi bili oslobođeni od svih oblika ropstva i nepravde, bilo stvarnih ili tako shvaćenih, bilo društvenih, ekonomskih ili religijskih.

Cilj ove teologije je "učiniti kršćanstvo stvarnim za crnce". Njena osnovna greška je njen fokus. Teologija oslobođenja crnaca nastoji da usmjeri kršćanstvo na oslobođenje od društvene nepravde ovdje i sad, umjesto da se fokusira na život nakon smrti. Isus je naučavao potpuno suprotno: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta" (Ivan 18:36). Da li su crnci/Afrikanci a posebno Afroamerikanci bili tretirani nepravedno, nepošteno i zlo u skoroj historiji? Apsolutno! Da li bi jedan od rezultata Evanđelja trebalo da bude kraj rasizma, diskriminacije, predrasuda i nejednakosti? Ponovo, da, apsolutno (Galaćanima 3:28)! Da li je oslobođenje od društvene nepravde princip koji je u srži Evanđelja? Ne.

Poruka Evanđelja je sljedeća: mi smo svi zaraženi grijehom (Rimljani 3:23). Svi smo zaslužili vječnu odvojenost od Boga (Rimljani 6:23). Isus je umro na križu, preuzimajući kaznu koja nama pripada (2. Korinćanima 5:21; 1. Ivanova 2:2), čime nam je obezbijedio spasenje. On je zatim uskrsnuo, pokazujući da je Njegova smrt zaista bila dovoljna da plati kaznu za grijeh (1. Korinćanima 15:1-4). Ako povjerujemo u Njega kao Spasitelja, svi naši grijesi su oprošteni i osiguran nam je ulazak u nebo nakon smrti (Ivan 3:16). To je Evanđelje. To treba da bude naš fokus. To je lijek za ono što zaista muči čovječanstvo.

Kada neko prihvati Isusa kao Spasitelja, onda je novo stvorenje (2. Korinćanima 5:17) i prebivajući Duh Sveti počinje proces preobličavanja te osobe u lik Krista (Rimljani 12:1-2). Samo kroz ovu duhovnu transformaciu rasizam istinski može biti pobijeđen. Teologija oslobođenja crnaca podbacuje, jer napada simptome bez pravog fokusiranja na bolest. Grijeh/posljedica Pada je bolest; rasizam je samo jedan od mnogih simptoma. Poruka svih evanđelja je Isusova zamjenska žrtva za naše grijehe i spasenje koje je stoga dostupno kroz vjeru. Kraj rasizma bi bio posljedica toga da ljudi istinski prihvate Isusa kao Spasitelja, ali na rasizam se ne ukazuje posebno u samom Evanđelju.

Radi njenih esktremnih prenaglašavanja rasnih pitanja, negativan rezultat teologije oslobođenja crnaca je taj da ona teži da odvoji crnačke i bjelačke kršćanske zajednice, a to je u potpunosti nebiblijski. Krist je došao na zemlju da ujedini sve koji vjeruju u Njega u jednu univerzalnu Crkvu, svoje Tijelo, kojem je On glava (Efežanima 1:22-23). Članovi Kristovog Tijela dijele zajedničku vezu sa svim drugim kršćanima bez obzira na pozadinu, rasu ili nacionalnost. "Da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedan za drugoga." (1. Korinćanima 12:25). Mi treba da budemo jednog uma, imajući um Kristov, i da imamo jedan cilj, proslavljajući Boga ispunjavanjem Kristovih zapovijedi da "idemo u sav svijet" govoreći drugima o Njemu, propovijedajući dobru vijest Evanđelja i učeći druge da se pridržavaju Njegovih zapovijedi (Matej 28:19-20). Isus nas podsjeća da su od njih najveće dvije da volimo Boga i da volimo druge kao same sebe, bez obzira na rasnu pripadnost (Matej 22:36-40).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je teologija oslobođenja crnaca?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries