settings icon
share icon
Pitanje

Šta je teofanija? Šta je kristofanija?

Odgovor


Teofanija je manifestacija Boga u Bibliji koja je opipljiva ljudskim čulima. U svom najograničenijem smislu, to je vidljiva pojava Boga u Starozavjetnom periodu, često, ali ne uvijek, u ljudskoj formi. Teofaniju možemo naći u sljedećim odlomcima:

1. Postanak 12:7-9 – Gospod se pojavljuje Abrahamu pri njegovom dolasku u zemlju koju je obećao njemu i njegovim potomcima.

2. Postanak 18:1-33 – Jednog dana Abrahama ima posjetitelje: dva anđela i samog Boga. On ih poziva u svoj dom i zajedno sa Sarom ih ugosti. Mnogi komentatori vjeruju da ovo također može biti kristofanija, Kristovo preutjelotvorenje.

3. Postanak 32:22-30 – Jakov se rve sa onim koji izgleda da je čovjek, ali je ustvari bio Bog (st. 28-30). Ovo također može biti kristofanija.

4. Izlazak 3:2 — 4:17 – Bog se pojavljuje Mojsiju u obliku gorućeg gram, govoreći mu šta tačno želi da on uradi.

5. Izlazak 24:9-11 – Bog se pojavljuje Mojsiju, Aronu i njegovim sinovima, i sedamdesetorici starješina.

6. Ponovljeni zakon 31:14-15 – Bog se pojavljuje Mojsiju i Jošui pri prenošenju vođstva na Jošuu.

7. Job 38–42 – Bog odgovara Jobu iz oluje i odgovara na njegova pitanja dugim odgovorima.

Često izraz "slava Gospodnja" odražava teofaniju, kao u Izlasku 24:16-18; "stub od oblaka" ima sličnu ulogu u Izslasku 33:9. Nerijetki uvod za teofaniju može da se vidi u riječima "Gospod siđe dole", kao u Postanku 11:5; Izlasku 34:5; Brojevima 11:25; i 12:5.

Neki biblijski komentatori vjeruju da je, kada god neko primi posjetu od "anđela Gospodnjeg", to ustvari preinkarnacija Krista. Ovo pojavljivanje možemo da vidimo u Postanku 16:7-14; Postanku 22:11-18; Sucima 5:23; 2. Kraljevima 19:35; i drugim odlomcima. Drugi komentatori vjeruju da je to ustvari anđelofanija, ili pojava anđela. Kako nema neosporne kristofanije u Starom zavjetu, svaka teofanija gdje Bog preuzima ljudski oblik nagoviješta utjelotvorenje, kada je Bog uzeo oblik čovjeka da živi među nama kao Emmanuel, "Bog s nama" (Matej 1:23).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je teofanija? Šta je kristofanija?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries