Šta se dešava na Sudnjem danu?


Pitanje: Šta se dešava na Sudnjem danu?

Odgovor:
Prva stvar koju treba da razumijemo u vezi sa Sudnjim danom je da se on ne može izbjeći. Bez obzira kako da tumačimo proroštva o zadnjim vremenima, rečeno nam je da "je ljudima određeno jednom umrijeti, a po tom sud" (Hebrejima 9:27). Svi mi imamo ugovoren božanski sastanak sa svojim Stvoriteljem. Apostol Ivan je zapisao neke detalje Sudnjeg dana:

"I vidjeh veliko bijelo prijestolje, i onoga, koji je sjedio na njemu, od čijega je lica pobjegla zemlja i nebo, i mjesto im se ne nađe. I vidjeh mrtvace velike i male, gdje stoje pred prijestoljem; i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i suđeni biše mrtvaci po onome, što je napisano u knjigama, po djelima njihovim. I more dade svoje mrtvace; i smrt i podzemlje dadoše svoje mrtvace; i svaki bi suđen po djelima svojim. I smrt i podzemlje bačeni biše u jezero ognjeno. Ovo je druga smrt, jezero ognjeno. I tko se ne nađe zapisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno." (Otkrivenje 20:11-15).

Ovaj izuzetan odlomak nas uvodi u temu krajnjeg suda – kraja ljudske historije i početka vječnosti. U ovo možemo biti sigurni: na našem saslušanju neće biti greške, jer će nam suditi savršeni Bog (Matej 5:48; 1. Ivanova 1:5). Ovo će se manifestovati u mnogim nepobitnim dokazima. Prvo, Bog će biti savršeno pravedan i pošten (Djela 10:34; Galaćanima 3:28). Drugo, Njega ne možemo prevariti (Galaćanima 6:7). Treće, Bog ne može biti pod uticajem bilo kakvih predrasuda, izgovora ili laži (Luka 14:16-24).

Kao Bog Sin, Isus Krist će biti sudija (Ivan 5:22). On će suditi svim nevjernima na "velikom bijelom prijestolju" i oni će biti kažnjeni prema djelima koja su učinili. Biblija vrlo jasno kaže da nevjenici skupljaju gnjev protiv sebe (Rimljanima 2:5) i da će Bog "dati svakome po djelima njegovim" (Rimljanima 2:6). (Vjernicima će se također suditi, na drugom, Kristovom sudu (Rimljanima 14:10), ali pošto je Njegova pravednost stavljena na nas i naša imena zapisana u Knjizi života, mi ćemo biti nagrađeni, ne kažnjeni, prema svojim djelima.) Na Sudnjem danu će sudbina nespašenih biti u rukama sveznajućeg Boga koji će suditi svima prema stanju njegove duše.

Za sada je naša sudbina u našim rukama. Kraj putovanja naše duše će biti ili na vječnom nebu ili u vječnom paklu (Matej 25:46). Mi moramo izabrati gdje ćemo biti time što ćemo ili prihvatiti ili odbiti Kristovu žrtvu za nas, a moramo napraviti taj izbor prije nego što naši fizički životi na zemlji završe. Nakon smrti više neće biti izbora, a naša sudbina je da stanemo pred Božije prijestolje, gdje će sve biti otkriveno i ogoljeno pred Njim (Hebrejima 4:13). Rimljani 2:6 izjavljuju da će Bog "dati svakome po djelima njegovim".

English
Vrati se na bosansku stranu
Šta se dešava na Sudnjem danu?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga