settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Kristova sudijska stolica?

Odgovor


Rimljanima 14:10-12 kažu: “Ta, svi ćemo stajati pred Božjim sudom...Prema tome, svaki će od nas dati Bogu račun sam za se.” 2. Korinćanima 5:10 nam govori: “Jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovim, da svaki primi što je zaslužio: nagradu ili kaznu, već prema tome što je za zemaljskoga života činio.” U kontestu ovoga, jasno je da se oba odlomka odnose na Kršćane, a ne na nevjernike. Kristova sudijska stolica ne određuje spasenje; to je određeno Kristovom žrtvom umjesto nas (1. Ivanova 2:2) i našom vjerom u Njega (Ivan 3:16). Svi naši grijesi su oprošteni i mi nikada nećemo biti osuđeni zbog njih (Rimljanima 8:1). Ne bi trebalo da gledamo na Kristovu sudijsku stolicu kao na Božiji sud zbog naših grijeha, nego radije kao na Božije nagrađivanje za naše živote. Da, kao što Biblija kaže, moraćemo da damo račun za sebe. Dio ovoga se sigurno odnosi na grijehe koje smo počinili. Međutim, to neće biti primarni fokus Kristovog suda.

Na Kristovom sudu, vjernici će biti nagrađeni na osnovu toga koliko su mu vjerno služili (1. Korinćanima 9:4-27; 2. Timoteju 2:5). Neke od stvari za koje ćemo možda biti suđeni su, koliko smo ispunjavali Veliko poslanje (Matej 28:18-20), koliko smo pobjednički živjeli nad grijehom (Rimljani 6:1-4) i koliko smo dobro kontrolisali svoj jezik (Jakov 3:1-9). Biblija govori o vjernicima koji dobijaju krune za različite stvari, na osnovu toga koliko su vjerno služili Kristu (1. Korinćanima 9:4-27; 2. Timoteju 2:5). Različite krune su opisane u 2. Timoteju 2:5; 2. Timoteju 4:8; Jakovu 1:12; 1. Petrovoj 5:4 i Otkrivenju 2:10. Jakov 1:12 je dobar sažetak toga kako treba da mislimo o Kristovom sudu: “Blago čovjeku koji odolijeva kušnji, jer će, kad se pokaže prokušanim, primiti vijenac – život koji je Bog obećao onima koji ga ljube!”

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je Kristova sudijska stolica?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries