settings icon
share icon
Pitanje

Šta ćemo raditi u nebu?

Odgovor


U Luki 23:43 Isus izjavljuje: “Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju”. Riječ koju On koristi za “raj” je paradeisos, što znači: “park, to jeste (konkretno), Eden (mjesto buduće sreće, raj)”. Paradeisos je grčka riječ uzeta od hebrejske riječi pardes, što znači “park – šuma, voćnjak”. Isus je rekao: Danas ćeš biti sa mnom “en paradeisos”, ne “en nephele”, što je grčka riječ za “u oblacima”. Poenta je u tome da je On odabrao i upotrijebio riječ koja se koristi za “park”. Ne samo bilo koji park, nego “Božiji raj”, ili Božiji park (Otkrivenje 2:7), što će za nas biti mjesto buduće sreće. Da li ovo zvuči kao neko dosadno mjesto? Kada razmišljamo o parku, da li nam pada na pamet dosada?

Isus je rekao: “Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi” (Matej 4:10). Zanimljivo je zapaziti da On nije rekao “slavi i služi”. Čak i najkraće istraživanje o riječi slaviti u Bibliji ubrzo pokaže da se ono izražava verbalno i, u najviše slučajeva, pjevanjem. Obožavanje, međutim, ide iz srca. Ono se manifestuje u slavljenju. Služenje Boga je obožavanje, a Pismo jasno kaže da ćemo mu služiti u nebu. “Sluge će mu njegove služiti.” (Otkrivenje 22:3).

Mi radi grijeha nismo u stanju da u potpunosti služimo Bogu u ovom životu, ali u nebu “neće više biti nikakva prokletstva” (Otkrivenje 22:3). Nećemo više biti pod prokletstvom grijeha, tako da će sve što ćemo raditi biti obožavanje u nebu. Nikad više nećemo biti motivisani ničim drugim osim našom ljubavlju prema Bogu. Sve što ćemo raditi će biti iz naše ljubavi prema Njemu, neokaljano našom grešnom prirodom.

Dakle, šta ćemo raditi u nebu? Jedna stvar je da ćemo učiti. “Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom?” (Rimljanima 11:34), “U kojemu je sve blago mudrosti i znanja skriveno.” (Kološanima 2:3). Bog je “Višnji i Uzvišeni, koji vječno stoluje” (Izaija 57:15). Bog je veći od vječnosti, a trebaće čitava za “razumjeti sa svima svetima, koja je širina i dužina, i visina i dubina i poznati ljubav Kristovu” (Efežanima 3:18-19). Drugim riječima, nikad nećemo prestati da učimo.

Božija Riječ kaže da nećemo biti sami u Njegovom raju. “Tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat.” (1. Korinćanima 13:12) Ovo bi trebalo da naznačava da ne samo da ćemo znati svoje prijatelje i porodicu, nego da ćemo ih “znati u potpunosti”. Drugim riječima, u nebu nema potrebe za tajnama. Ničega čega zbog čega nas treba biti stid. Ničega što treba da se sakrije. Imaćemo vječnost za interakciju sa “velikim mnoštvom, kojega nije mogao nitko izbrojiti, od svakoga naroda i plemena i puka i jezika” (Otkrivenje 7:9). Nije ni čudo što će nebo biti mjesto beskonačnog učenja. Samo za upoznavanje svih će biti potrebna čitava vječnost!

Svako dalje predviđanje o tome šta ćemo raditi u Božijem vječnom parku, nebu, će biti nadmašeno kada “će kralj reći onima s desne strane: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u posjed kraljevstvo, koje vam je pripravljeno od stvorenja svijeta!’” (Matej 25:34). Šta god da ćemo raditi, možemo biti sigurni da će biti predivno, iznad naših zamisli!

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta ćemo raditi u nebu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries