settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o socijalnoj pravdi?

Odgovor


Prije nego što razmotrimo kršćanski pogled na socijalnu pravdu, treba da definišemo izraze. Socijalna pravda je takav politički koncept da ne može da se izdvoji iz svog konteksta savremenog doba. Često se koristi kao zajednički vapaj mnogih koji su ljevičari u političkom spektru. Sljedeći izvod iz Vikipedije, kad ukucamo "Socijalna pravda" je dobra definicija ovog koncepta:

"Socijalna pravda je također koncepcija koja se koristi da se opiše pokret prema socijalno pravednom svijetu. U ovom kontekstu, ona je zasnovana na konceptu ljudskih prava i jednakosti i uključuje viši nivo ekonomskog egalitarizma kroz progresivnog oporezivanja, raspodjele dohodaka, ili čak raspodjelom imovine. Ovakva politika ima za cilj da ostvari ono što razvojni ekonomisti nazivaju većom jednakosti u prilikama koje možda sada postoje u nekim društvima, i da proizvede jednakost ishoda u slučajevima gdje se pojavljuju sporedne nejednakosti u procedurano pravednom sistemu."

Ključna riječ u ovoj definiciji je riječ "egalitarizam". Ova riječ, zajedno sa izrazima "raspodjela dohodaka", "raspodjela imovine", govori puno o socijalnoj pravdi. Egalitarizam, kao politička doktrina, u osnovi promoviše zamisao da bi svi ljudi trebalo da imaju ista (jednaka) politička, socijalna, ekonomska i građanska prava. Ta zamisao je zasnovana na temelju neotuđivih ljudskih prava sadržanih u dokumentima kao što je Deklaracija nezavisnosti.

Međutim, kao ekonomska doktrina, egalitarizam je pokretačka snaga iza socijalizma i komunizma. Ekonomski egalitarizam je taj koji traži da se sklone barijere ekonomske nejednakosti raspodjelom bogatstva. Vidimo da se ovo provodi u programima socijalne pomoći, gdje progresivno oporezivanje uzima proporcionalno više novca od bogatih pojedinaca kako bi podigli standard života za ljude kojima nedostaju ta sredstva. Drugim riječima, vlada uzima od bogatih i daje siromašnima.

Problem sa ovom doktrinom je dvostruk: prvo, postoji pogrešna pretpostavka u ekonomskom egilitarizmu da su imućni ljudi postali bogati time što su eksploatisali siromašne. Većina socijalističke literature u posljednjih 150 godina promoviše ovu pretpostavku. To je možda bio slučaj u doba kada je Karl Marx napisao Komunistički manifest, i čak danas to nekad može biti tako, ali sigurno ne sve vrijeme. Drugo, socijalistički programi teže da stvore više problema nego što ih rješavaju; drugim riječima, oni ne funkcionišu. Socijalna pomoć, koja koristi javne poreze za prihod da bi se dopunio dohodak nedovoljno zaposlenih ili nezaposlenih, obično ima za posljedicu to da oni koji je primaju postanu zavisni od davanja vlade umjesto da pokušaju da poboljšaju svoju situaciju. Svako mjesto gdje je socijalizam/komunizam isproban na državnom nivou, je omanulo u uklanjanju klasnih razlika u društvu. Umjesto toga, sve što je učinjeno je da je razlika plemstvo/običan čovjek zamijenjena razlikom radnička klasa/politička klasa.

Šta je, onda, kršćanski pogled na socijalnu pravdu? Biblija naučava da je Bog Bog pravde. Ustvari, "svi su njegovi putevi pravda" (Ponovljeni zakon 32:4). Štaviše, Biblija podržava pojam socijalne pravde u kojem treba da se pokaže briga prema stanju siromašnih i potlačenih (Ponovljeni zakon 10:18; 24:17; 27:19). Pismo često ukazuje na siročad, udovice i strance – što znači, ljude koji nisu u stanju da se brinu sami za sebe ili nemaju sistem koji ih podržava. Bog je zapovijedio Izraelskom narodu da se brine za one koji imaju manje sreće u društvu, a to što su na kraju promašili na tom polju je bio i djelimičan razlog što su osuđeni i istjerani iz zemlje.

Isus u svom Govoru na gori spominje brigu o "najmanjoj braći" (Matej 25:40), a u Jakov u svojoj poslanici tumači prirodu "istinske vjere" (Jakov 1:27). Dakle, ako pod "socijalnom pravdom" mislimo na društvo ima moralnu obavezu da se brine za one koji su manje uspješni, onda je to ispravno. Bog zna da, radi Pada, imamo udovice, siročad i došljake u društvu, a On je dao odredbe u Starom i Novom zavjetu da se brinemo za odbačene. Model ovakvog ponašanja je sam Isus, koji je odražavao Božije shvatanje pravde kada je donio poruku Evanđelja čak i izgnanicima iz društva.

Međutim, kršćansko shvatanje pojma socijalne pravde se razlikuje od savremenog. Podsticanje Biblije da se brinemo za siromašne je više na pojedinačnom nego na društvenom nivou. Drugim riječima, svaki kršćanin se podstiče da čini ono što može kako bi pomogao "najmanjoj braći". Osnovu za ovakvu biblijsku zapovijed nalazimo u drugoj od dvije najveće zapovijesti – ljubi bližnjeg svog kao samog sebe (Matej 22:39). Današnja zamisao o socijalnoj pravdi stavlja na mjesto pojedinca vlast, koja, oporezivanjem i drugim načinima, raspodjeljuje dobra. Ova politika ne podstiče davanje iz ljubavi, nego ozlojeđenost kod onih koji gledaju kako se njihovo teško stečeno bogatstvo uzima.

Još jedna razlika je u tome što kršćanski pogled na socijalnu pravdu ne govori da su imućni ljudi na loš način stekli svoja dobra. Biti imućan nije zlo u kršćanskim očima, ali postoji odgovornost i očekuje se da je neko dobar upravitelj svog bogatstva (jer svo blagostanje dolazi od Boga). Današnja socijalna pravda djeluje pod pretpostavkom da imućni eksploatišu siromašne. Treća razlika je tad a, pod kršćanskim konceptom upravljanja, kršćanin može da daje donacije onima koje želi da podrži. Na primjer, ako na srcu ima nerođene, može podržati pro-life agencije svojim vremenom, talentom i materijalnim sredstvima. Prema savremenom obliku socijalne pravde, oni koji imaju moć unutar vlade su ti koji odliučuju ko će primiti raspodijeljena dobra. Mi nemamo kontrolu nad onim što vlast radi sa našim porezom, a često taj novac ide dobrotvornim ustanovama koje možda ne smatramo vrijednim toga.

U osnovi, postoji zategnutost između pristupa socijalnoj pravdi koji ima Boga za centar i pristupa u čijem je centru čovjek. Pristup koji ima čovjeka u središtu vidi vladu u ulozi spasitelja, koji donosi utopiju putem svoje politike. Pristup u čijem je centru Bog vidi Krista kao Spasitelja, koji donosi nebo na zemlju kada se vrati. Pri svom povratku, Krist će obnoviti sve i sprovesti savršenu pravdu. Do tada, kršćani izražavaju Božiju ljubav i pravdu time što su dobri i milostivi prema onima koji su manje uspješni.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta Biblija kaže o socijalnoj pravdi?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries