settings icon
share icon
Pitanje

Od čega se sastoji istinska biblijska služba slavljenja?

Odgovor


Ljudi instiktivno slave. Psalmista to najbolje izražava kada piše: "Kao što košuta čezne za izvorvodom, tako čezne duša moja za tobom, Bože!" (Psalam 42:1). Još u doba Cicerona u prvom vijeku p.n.e., opaženo je da je religija, bez obzira koja joj je forma, sveopšta karakteristika čovjeka. Uvidjeći da će čovjek slaviti nešto ili nekoga, moramo se zapitati šta je slavljenje, koga i kako treba da slavimo? Šta određuje biblijsku službu slavljenja i, najvažnije, da li ćemo biti "istinski klanjatelji" (Ivan 4:23) ili lažni? Slavljenje uključuje duboki osjećaj vjerskog strahopoštovanja koje izražava samo sebe u djelu predanosti službe.

Krist je zapovijedio da istinski klanjatelji slave u duhu i istini (Ivan 4:24). Apostol Pavle je objasnio da mi slavimo Duhom Božijim (Filipljanima 3:3), što znači da istinsko slavljenje dolazi samo od onih koji su spašeni vjerom u Gospoda Isusa Krista i imaju Duha Svetog koji živi u njihovim srcima. Slavljenje u duhu također zahtijeva ispravan stav srca, ne samo pridržavanje obreda. Da bi se slavilo u duhu treba da se slavi prema onome što je Bog otkrio o sebi u Pismu. Kako bi naše slavljenje bilo zaista biblijsko, ne smije ići preko onoga što je određeno u Bibliji (Levitski zakonik 10:1; 1. Korinćanima 4:6) i treba da stoji na Kristovoj doktrini (2. Ivanova 9; vidi također Ponovljeni zakon 4:12; 12:32; Otkrivenje 22:18-19). Knjige koje su napisali ljudi – osnivačka dokumenta, pravilnici službe – nisu potrebne za nekoga da istinski slavi Boga.

Primjer crkve prvog vijeka nam može pomoći da odredimo šta sačinjava istinsku biblijsku službu slavljenja. Pridržavali su se Gospodnje večere (Djela 20:7), molili su se (1. Korinćanima 14:15-16), pjevali su u slavu Bogu (Efežanima 5:19), skupljali prilog (1. Korinćanima 16:2), čitalo se Pismo (Kološanima 4:16), i propovijedala se Riječ Božija (Djela 20:7).

Večera Gospodnja je predivno vrijeme da se slavi naš Gospod, dok se sjećamo Isusove smrti, sve dok On ne dođe ponovo (1. Korinćanima 11:25-26). Isto tako, molitva također mora da odgovara božanskom obrascu učenom u Pismu. Naše molitve treba da budu usmjerene samo Bogu (Nehemija 4:9; Matej 6:9) i nikad nekoj umrloj osobi, kako se praktikuje u Katolicizmu. Nama nije dozvoljeno da koristimo smišljene stvari kao što su krunice ili budističke "molitvene točkove" koji navodno šalju napisane zahtjeve u daleke oblasti univerzuma. I što je najvažnije, naše molitve treba da budu u skladu sa Božijom voljom.

Kako vidimo u primjeru rane crkve, pjevanje je važan dio slavljenja. Apostol Pavle nam zapovijeda: "Govoreći među sobom u psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i kličući u srcu svojem Gospodinu, zahvaljujući svagda za sve u ime Gospodina našega Isusa Krista Bogu i Ocu!" (Efežani 5:19-20). Pjevanje jedni drugima prenosi istinu "umotanu" u muziku, kao oblik poučavanja (Kološanima 3:16), kako su i duh i um uključeni u proces učenja (1. Korinćanima 14:15-16).

Još jedan dio pravog, biblijskog slavljenja je davanje desetka i dobrovoljnog priloga prvog dana sedmice, kako je Pavle poučio korintsku crkvu: "A za skupljanje svetima, kao što sam uredio za crkve galacijske, tako i vi činite! Svaki prvi dan sedmice neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja, koliko može, da ne bivaju skupljanja tada, kad dođem" (1. Korinćanima 16:1-2). Naše redovno davanje kako bismo podržali Gospodnji rad je ozbiljna odgovornost i dio istinskog biblijskog slavljenja. Na svoje davanje bi trebalo da gledamo kao na blagoslov, ne na teret radi kojeg ćemo gunđati (2. Korinćanima 9:7). Uz to, davanje je jedini biblijski metod za finansiranje djela crkve Isusa Krista. Mi ne bi trebalo da razvijamo biznis, organizujemo nagradne igre, držimo koncerte za koje ćemo naplaćivati ulaz, itd. Kristova crkva ne treba da bude komercijalno preduzeće (Matej 21:12-13).

Na kraju, propovijedanje i poučavanje su značajni dio istinskog slavljenja. Moramo poučavati isključivo Pismo, jer je ono jedini način opremanja vjernika za život i pobožnost (2. Timoteju 3:16-17). Pobožni propovijednik i učitelj će naučavati samo iz Riječi i osloniti se na to da će Božiji Duh učiniti svoje djelo u umovima i srcima onih koji slušaju. Kako je Pavle podsjetio Timoteja: "Propovijedaj riječ, nastoj oko toga u dobro vrijeme i u nevrijeme, pokaraj, opominji, zaprijeti sa svom strpljivošću i naukom!" (2. Timoteju 4:2). Crkveno okupljanje koje ne uključuje Riječ Božiju kao glavnu komponentu nije istinska, biblijska služba slavljenja.

Bez pogovora, Bog je, u svojoj božanskoj mudrosti, obezbijedio savršen model pravog, biblijskog slavljenja, tako da mi možemo slaviti na način koji je Njemu ugodan. Kad slavimo, hajde da to radimo sa velikom strašću. Ne smijemo prenijeti svijetu utisak da je slavljenje Boga dosadan, beživotan obred. Otkupljeni smo od grijeha. Hajde onda da slavimo svog Stvoritelja kao Njegova djeca koja su zahvalna za Njegove obilne blagoslove. "Zato jer primamo kraljevstvo nepokolebljivo, dajmo hvalu i njom služimo ugodno Bogu s poštovanjem i sa strahom!" (Hebrejima 12:28).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Od čega se sastoji istinska biblijska služba slavljenja?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries