settings icon
share icon
Pitanje

Da li se proroštvo o ‘slugi koji pati’ iz Izaije 53 odnosi na Isusa?

Odgovor


Vjerovatno najveće od svih mesijanskih proroštava u Tanakhu (hebrejski naziv za Bibliju/Stari zavjet) vezano za dolazak židovskog Mesije, se nalazi u 53. poglavlju proroka Izaije. Historijski učitelji judaizma su dugo razumjeli ovaj odlomak Proroka, poznat kao “Sluga koji pati”, kao onaj koji govori o Otkupitelju koji će jednog dana doći na Sion. Ovdje je primjer onoga šta je judaizam tradicionalno vjerovao o identitetu “Sluge koji pati”, iz Izaije 53:

Babilonski Talmud kaže: “Mesija, koje mu je ime? Rabini kažu, Učitelj gubavac, kako je rečeno: ‘sigurno, ponio je naša žalovanja i odnio naše tuge: ipak smo ga cijenili kao gubavca, savladanog od Boga i poniženog…” (Sanhedrin 98b).

Midrash Ruth Rabbah kaže: “Drugo objašnjenje (Rute 2:14): On govori o kralju Mesiji; ‘Dođi ovamo’, približi se tronu; ‘i jedi kruha’, što znači, kruha kraljevstva; ‘i umoči zalogaj u ocat’, što se odnosi na Njegovu kaznu, kako je rečeno: ‘Ali je on bio ranjen za naše grijehe, izbijen za naše opačine”.

Targum Jonathan kaže: “Gle, moj sluga Mesija će napredovati; biće uzvišen i raširiće se i biće neizmjerno jak”.

Zohar kaže: “’On je bio ranjen za naše grijehe’, itd... U Edenskom vrtu postoji palata koja se zove Palata sinova bolesti; u ovu palatu zatim ulazi Mesija i pozove sve bolesti, svaku bol i svaku kaznu Izraela; sve one dođu i prebivaju na Njemu. A da ih On nije osvijetlio i preuzeo sa Izraela na sebe, ne bi bilo čovjeka sposobnog da nosi Izraelovu kaznu za prijestupe Zakonu: a to je ono što je napisano: ‘Sigurno, On je ponio naše bolesti.’”

Veliki (Rambam) rabini Moses Maimonides kaže: “Na koji će način Mesija doći...ustaće onaj o kome niko nije ništa znao ranije i znakovi i čudesa koja će vidjeti da ih On čini će biti dokaz Njegovo pravo porijekla; jer Svemogući, gdje nama objavljuje svoje namisli o ovome, kaže: ‘Gle čovjeka, Mladica je njegovo ime! Pod njim će proklicati’ (Zaharija 6:12). Izaija govori slično o vremenu kad će se On pojaviti, bez oca i majke ili nama poznate familije, kad će izrasti kao mladica pred njim, kao korijen iz suhe zemlje, itd... prema Izaijinim riječima, kada opisuje način na koji će ga slušati kraljevi, pred njim će začepiti svoja usta; jer će vidjeti ono što im nije bilo rečeno i gledaće ono o čemu nisu čuli.”

Nažalost, savremeni rabini judaizma vjeruju da je “Sluga koji pati” iz Izaije 53 vjerovatno povezan sa Izraelom ili se odnosi na sam Izrael, ili na samog Izaiju, ili čak Mojsija ili nekog drugog židovskog proroka. Ali Izaija je jasan – on govori o Mesiji, kako su i mnogi drevni rabini zaključili.

Drugi stih Izaije 53 potvrđuje ovo. Ta ličnost raste kao “mladica, kao korijen iz suhe zemlje”. Mladica koja probija izvan svake sumnje upućuje na Mesiju i ustvari je uobičajen nagovještaj za Mesiju u Izaiji i na drugim mjestima. Davidova dinastija će se sasjeći pri presudi kao sasječeno drvo, ali Izraelu je obećano da će isklijati novi izdanak iz korijena. Kralj Mesija će biti taj izdanak.

Bez sumnje, “Sluga koji pati” iz Izaije 53 se odnosi na Mesiju. On je taj koji je uzvišen, pred kim kraljevi zatvaraju svoja usta. Mesija je izdanak koji niče iz pale Davidove dinastije. On postaje Kralj kraljeva. On obezbjeđuje krajnje iskupljenje.

Izaija 53 mora da se razumije kao upućivanje na dolazak Kralja iz Davidove loze, Mesije. Za Njega je prorokovano da će patiti i umrijeti za naše grijehe i zatim uskrsnuti. On će služiti kao svećenik narodima svijeta i Njegova iskupljujuća krv će čistiti sve koji vjeruju. Postoji samo jedan na kojeg se ovo može odnositi – Isus Krist!

Oni koji Njega ispovijedaju su Njegova djeca, Njegovi obećani potomci i plijen Njegove pobjede. Prema svjedočanstvu židovskih apostola, Isus je umro za naše grijehe, uskrsnuo, uznesen je sa desne Očeve strane i sada služi kao naš Veliki svećenik koji nas čisti od grijeha (Hebrejima 2:17; 8:1). Isus, Mesija, je onaj kojeg je Izaija predvidio.

Rabin Moshe Kohen Ibn Crispin je rekao: “Ovaj rabin opisuje one koji tumače da se Izaija 53 odnosi na Izrael, kao one koji ‘su zaboravili znanje naših učitelja, i skloni su ‘tvrdoglavosti sopstvenih srca’ i svom ličnom mišljenju, a moje je zadovoljstvo da tumačim to poglavlje prema učenju naših Rabina, tako da se ono odnosi na Kralja Mesiju. Ovo proroštvo je iznio Izaija po božanskoj zapovijedi kako bismo znali nešto o prirodi budućeg Mesije, koji će doći i osloboditi Izrael, i Njegov život, od dana kad je došao skromno, do Njegovog dolaska kao Otkupitelja, kako bismo mogli, ako bi se pojavio neko ko bi za sebe tvrdio da je Mesija, odbiti tu tvrdnju i gledati da li možemo u njemu vidjeti ikakvu sličnost osobina opisanih ovdje; ako postoji bilo kakva sličnost, onda bismo mogli vjerovati da je on Mesija koji je naša pravednost; ali ako ne, onda to ne možemo.”

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li se proroštvo o ‘slugi koji pati’ iz Izaije 53 odnosi na Isusa?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries