Šta je to sistematska teologija?


Pitanje: Šta je to sistematska teologija?

Odgovor:
“Sistematska” upućuje na to da je nešto stavljeno u sistem. Sistematska teologija je, dakle, podjela teologije u sisteme koji objašnjavaju različite oblasti. Na primjer, mnogo knjiga u Bibliji daju informaciju o anđelima. Ni jedna knjiga ne daje sve informacije o njima. Sistematska teologija uzima sve informacije o anđelima iz cijele Biblije i organizuje ih u sistem zvani angeologija. To je ono o čemu se radi kod sistematske teologije – organizovanje Biblijskih učenja u kategorijske sisteme.

Ispravna Teologija ili Paterologija je učenje o Bogu Ocu. Kristologija je učenje o Bogu Sinu, Gospodu Isusu Kristu. Pneumatologija je učenje o Bogu Svetom Duhu. Bibliologija je učenje o Bibliji. Soteriologija je učenje o spasenju. Ekleziologija je učenje o crkvi. Eshatologija je učenje o posljednjim vremenima. Angeologija je učenje o anđelima. Kršćanska demonologija je učenje o demonima iz kršćanske perspektive. Kršćanska Antropologija je učenje o ljudskom rodu iz kršćanske perspektive. Hamarteologija je učenje o grijehu. Sistematska teologija je važan alat koji nam pomaže da razumijemo i poučavamo Bibliju na organizovan način.

Kao dodatak sistematskoj teologiji, postoje drugi načini na koje se teologija može dijeliti. Biblijska teologija je proučavanje neke knjige (ili knjiga) Biblije i naglašavanje različitih aspekata teologije na koje se ona fokusira. Na primjer, Evanđelje po Ivanu je veoma Kristološko jer se fokusira jako puno na Kristovo božanstvo (Ivan 1:1,14; 8:58; 10:30; 20:28). Historijska teologija je nauka o doktrinama i tome kako su se se tokom vijekova razvile kršćanske crkve. Dogmatična teologija je nauka o doktrinama nekih kršćanskih grupa koje imaju sistematizovanu doktrinu – na primjer, kalvinistička i dispenzacionalistička teologija. Savremena teologija je učenje o doktrinama koje su se razvile ili došle u fokus u posljednje vrijeme. Nije važno koji metod teologije se koristi, ono što je važno jeste da se ona proučava.

English
Vrati se na bosansku stranu
Šta je to sistematska teologija?