settings icon
share icon

Prva knjiga o Samuelu

Autor: Autor je anoniman. Mi znamo da je Samuel napisao knjigu (1. Samuelova 10:25) i vrlo je moguće da je on napisao dio ove knjige, također. Moguće da su pisanju ove knjige doprinijeli i proroci/historičari Natan i Gad (1. Ljetopisa 29:29).

Datum pisanja: U početku su 1. i 2. Samuelova bile jedna knjiga. Podijelili sui h prevodioci Septuaginte i od tada smo zadržali tu podjelu. Događaji u 1. Samuelovoj obuhvataju period od oko 100 godina, od 1100. g. pne, do 1000 g. pne. Događaji 2. Samuelove pokrivaju drugih 40 godina. Datum pisanja bi, prema tome, trebalo da bude nekad nakon 960 g. pne.

Svrha pisanja: Prva Samuelova bilježi historiju Izraela u Kanaanskoj zemlji, kako su se kretali od vladanja sudaca do ujedinjenog naroda pod kraljevima. Samuel se pojavljuje kao posljednji sudac, a zatim pomazuje prva dva kralja, Šaula i Davida.

Ključni stihovi: “A Samuelu se ne svidje njihov zahtjev: ‘Postavi kralja nad nama da nas upravlja!’ Kad se Samuel potuži kod Gospodina, odgovori Gospodin Samuelu: ‘Poslušaj zahtjev naroda u svemu što od tebe traži! Ne odbaciše tebe, nego mene, da ne budem dulje kralj nad njima.’” (1. Samuel 8:6-7).

“Tada reče Samuel Šaulu: ‘Ludo si radio što nisi držao zapovijedi Gospodina, Boga svojega, koju ti je dao. Tada bi Gospodin potvrdio stvoje kraljevstvo zauvijek. A ovako se tvoje kraljevstvo neće održati. Gospodin je potražio sebi čovjeka po svojemu srcu. Njega je Gospodin odredio za knezanad svojim narodom, jer se nisi pridržavao onoga što ti je zapovjedio Gospodin.’” (1. Samuelova 13:13-14).

“A Samuel reče: ‘Zar su ugodnije Gospodinu žrtve paljenice i klanice od poslušnosti prema Gospodnjim zapovijedima? Eto, poslušnost je bolja od žrtve, pokornost je bolja od ovnujske pretiline. Jer je neposlušnost tako zla kao grijeh vračanja, nepokornost je tako zla kao idolopoklonstvo. Zato što si prezreo Gospodnju zapovijed, on tebe odbacuje kao kralja.’” (1. Samuelova 15:22-23).

Kratak sažetak: Prva knjiga o Samuelu može biti jasno podijeljena na dva dijela: Samuelov život (poglavlja 1-12) i Šaulov život (poglavlja 13-31).

Knjiga počinje čudesnim Samuelovim rođenjem, kao odgovorom na iskrenu molitvu njegove majke. Kao dijete, on je živio i služio u hramu. Bog da je izdvojio kao proroka (3:19-21) i djetetovo prvo proroštvo je bilo sud nad iskvarenim sveštenicima.

Izraelci idu u rat sa svojim višegodišnjim neprijateljima, Filistejcima. Oni otimaju kovčeg saveza i drže ga jedno vrijeme, ali kada Gospod pošalje svoj sud, Filitejci ga vraćaju. Samuel poziva Izrael na pokajanje (7:3-6) a zatim na pobjedu nad Filistejcima.

Izraelski narod, želeći da bude poput ostalih naroda, traži kralja. Samuel nije zadovoljan njihovim zatjevima, ali mu Gospod govori da time odbacuju Njegovo a ne Samuelovo vođstvo. Nakon upozorenja koje je dao narodu šta znači imati kralja nad sobom, Samuel pomazuje Šaula iz Benjaminovog plemena, koji se kruniše u Mispi (10:17-25).

Šaul uživa početni uspjeh, poražavajući Amonce u bici (11. poglavlje). Ali zatim čini ozbiljne pogrešne korake: arogantno prinosi žrtve (13. poglavlje), napravi budalasti zavjet na štetu svog sina Jonatana (14. poglavlje) i ne posluša Gospodnju direktnu zapovijed (15. poglavlje). Kao posljedica Šaulovog buntovništva, Bog bira drugog koji će zauzeti njegovo mjesto. U međuvremenu, sklanja svoj blagoslov sa Šaula i počinje da ga podbada zao duh koji ga vodi u ludilo (16:14).

Samuel putuje u Betlehem da pomaže mladića po imenu David kao sljedećeg kralja (16. poglavlje). Kasnije dolazi do poznatog Davidovog suočavanja sa Filistejcem Golijatom i on postaje nacionalni heroj (17. poglavlje). Zatim služi u Šaulovom dvoru, ženi se njegovom kćerkom i postaje prijatelj sa njegovim sinom. Šaul postaje ljubomoran na Davidov uspjeh i popularnost, i odluči da ga ubije. Ovaj bježi, i tako počinje jedan neobičan period avanture, intrige i romanse. Uz nadnaravnu pomoć, David za dlaku ali uporno izmiče krvi žednom Šaulu (poglavlja 19-26). Kroz sve to zadržava svoj integritet i prijateljstvo sa Jonatanom.

Pred kraj knjige Samuel umire a Šaul je izgubljen čovjek. Večer uoči bitke sa Filistejcima, Šaul traži odgovor. Pošto ga Bog odbija, ne dobija nikakvu pomoć sa neba, i umjesto toga traži savjet od vračare. Tokom seanse se podiže Samuelov duh, kako bi dao posljednje proroštvo: Šaul će sutradan umrijeti u bici. Proroštvo se ispunjava; Šaulova tri sina, uključujući i Jonatana, padaju u bici a Šaul izvršava samoubistvo.

Indikacije: Anina molitva u 1. Samuelovoj 2:1-10 donekle proročki ukazuje na Krista. Ona uzdiže Boga kao svoju stijenu (2. stih), a mi znamo iz Evanđelja da je Isus stijena na kojoj bi trebalo da gradimo svoju duhovnu kuću. Pavle ukazuje na Isusa kao na “kamen spoticanja” Jevrejima (Rimljanima 9:33). Krist je nazvan “duhovnom stijenom” koja je providjela duhovno piće Izraelcima u pustinji, kao što proviđa “živu vodu” našim dušama (1. Korinćanima 10:4; Ivan 4:10). Anina molitva također ukazuje na Gospoda koji će suditi krajevima zemaljskim (2:10), dok se Matej 25:31-32 odnosi na Isusa kao Sina čovječijeg koji će doći u slavi da sudi svima.

Praktična primjena: Tragična priča o Šaulu je naučavanje o protraćenoj prilici. Ovdje imamo čovjeka koji je imao sve – čast, autoritet, bogatstvo, dobar izgled, i još više. Ipak je umro u očaju, u paničnom strahu od svojih neprijatelja, znajući da je iznevjerio svoj narod, svoju porodicu i Boga.

Šaul je napravio grešku misleći da može da udovolji Bogu kroz neposlušnost. Kao i mnogi danas, vjerovao je da će razuman motiv nadomjestiti loše ponašanje. Vjerovatno mu je slava udarila u glavu i počeo je da misli da je on iznad pravila. Nekako je razvio nisko mišljenje o Božijim zapovijedima a visoko o sebi. Čak i kad je bio suočen sa svojim greškama, pokušavao je da se opravda, i tada ga je Bog odbacio (15:16-28).

Šaulov problem je onaj sa kojim se svi mi suočavamo – problem srca. Poslušnost Božijoj volji je neophodna za naš uspjeh i ako se radi ponosa pobunimo protiv Njega, sami sebe osuđujemo na gubitak.

David, sa druge strane, nije na početku izgledao ništa naročito. Čak je i Samuel bio kušan da ga zaobiđe (16:6-7). Ali Bog gleda na srce i u Davidu je vidio čovjeka po svom sopstenom srcu (13:14). Njegova poniznost i integritet, spojeni sa njegovom hrabrošću za Gospoda i posvećenost molitvi, daje dobar primjer svima nama.
EnglishVrati se na Sažetak Stari zavjet

Vrati se na bosansku stranu

Prva knjiga o Samuelu
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries