settings icon
share icon

Ponovljeni zakon

Autor: Ponovljeni zakon je napisao Mojsije, što je ustvari zbirka njegovih propovijedi Izraelu odmah prije nego što su prešli rijeku Jordan. “Ovo su govori što ih održa Mojsije” (1:1). Neko drugi (vjerovatno Jošua) je napisao zadnje poglavlje.

Datum pistanja: Ove propovijedi su izgovorene tokom četrdesetodnevnog perioda prije izraelskog ulaska u Obećanu zemlju. Prva je rečena prvog dana 11. mjeseca (1:3), a Izraelci su prešli Jordan 70 dana kasnije, desetog dana 1. mjeseca (Jošua 4:19). Ako oduzmemo 30 dana oplakivanja Mojsijeve smrti (Ponovljeni zakon 34:8), ostaje nam 40 dana. To je bila 1410 g. pne.

Svrha pisanja: Nova generacija Izraelaca je trebalo da uđe u Obećanu zemlju. Ovo mnoštvo nije iskusilo čudo na Crvenom moru, ili čula zakon dat na Sinaju, a trebalo je da uđu u novu zemlju, punu mnogih opasnosti i iskušenja. Knjiga Ponovljenog zakona je data da ih podsjeti na Božiji zakon i Njegovu silu.

Ključni stihovi: “Ništa ne dodajte zapovijedima što vam ih dajem, niti išta od njih oduzmite! Nego izvršavajte zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem!” (Ponovljeni zakon 4:2)

“Čuj, Izraele! Gospodin je Bog naš, jedini Gospodin! Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem, svom dušom i svom snagom svojom! Ove zapovijedi, što ti ih dajem danas, neka ti budu upisane u srcu! Napominji ih svojoj djeci! Govori o njima ili kad boraviš kod kuće ili kad si na putu, ili kad liježeš ili kad ustaješ!” (Ponovljeni zakon 6:4-7)

“Reče im: ‘Uzmite k srcu sve riječi što vam ih danas svečano nalažem! Stavite ih na srca svojoj djeci, da izvršavaju točno sve zapovijedi ovoga zakona! Jer to nisu za vas prazne riječi. To je vaš život! Izvršavanjem tih zapovijedi dugo ćete prebivati u zemlji u koju idete preko Jordana, da biste je posjeli.” (Ponovljeni zakon 32:46-47)

Kratak sažetak: Izraelcima je zapovijeđeno da zapamte četiri stvari: Božiju vjernost, Božiju svetost, Božije blagoslove i Božija upozorenja. Prva tri poglavlja sumiraju put od Egipta do njihove tadašnje lokacije, Moaba. Četvrto poglavlje je poziv na poslušnost, da budu vjerni Bogu koji je bio vjeran njima.

Poglavlja od 5-26 su ponavljanje zakona. Deset zapovijedi, zakoni o žrtvama i posebnim danima, kao i ostatak zakona, dani su novoj generaciji. Onima koji poslušaju su obećani blagoslovi (5:29; 6:17-19; 11:13-15), a glad onima koji prekrše zakon (11:16-17).

Tema blagoslova i prokletstva se nastavlja u poglavljima 27-30. Ovaj dio knjige završava jasnim izborom koji je stavljen pred Izrael: “Život i smrt, blagoslov i prokletstvo stavio sam preda te”. Božija želja za Njegov narod se vidi u tome što im On nakon toga kaže: “izaberi život” (30:19).

U posljednjim poglavljima Mojsije hrabri narod; postavlja svog zamjenika, Jošuu; zapisuje pjesmu; i daje krajnji blagoslov svakom Izraelovom plemenu. 34. poglavlje se odnosi na okolnosti Mojsijeve smrti. On se penje na na vrh Pisge, odakle mu Gospod pokazuje Obećanu zemlju u koju nije mogao ući. U 120. godini, ali još uvijek dobrog vida i sa snagom mladića, Mojsije je umro u prisustvu Gospodnjem. Knjiga Ponovljenog zakona završava kratkom posmrtnicom ovog velikog proroka.

Indikacije: Mnoge teme u Novom zavjetu su predstavljene u Knjizi Ponovljenog zakona. Najistaknutija među njima je neophodnost da se u potpunosti drži Mojsijev zakon i činjenica da je to nemoguće. Beskrajne žrtve koje su bile neophodne da se otkupi grijeh naroda – koji je stalno kršio zakon – su našle svoje ispunjenje u krajnoj “jedanput zauvijek prinešenoj” Kristovoj žrtvi (Hebrejima 10:10). Radi Njegovog otkupljujućeg djela na križu, nama više nije potrebna žrtva za grijeh.

To što je Bog izabrao Izrael kao svoj poseban narod indicira to da On bira one koji će vjerovati u Krista (1. Petrova 2:9). U Ponovljenom zakonu 18:15-19 Mojsije proriče o drugom proroku – krajnjem Proroku koji će doći kao Mesija. Kao i Mojsije, on će primiti i propovijedati Božansko otkrivenje i vodiće svoj narod (Ivan 6:14; 7:40).

Praktična primjena: Knjiga Ponovljenog zakona podvlači važnost Božije Riječi. Ona je suštinski dio naših života. Iako mi više nismo pod Starozavjetnim zakonom, još uvijek smo odgovorni da se podredimo Božijoj volji u našim životima. Jednostavna poslušnost donosi blagoslov, a grijeh ima svoje posljedice.

Niko od nas nije “iznad zakona”. Čak se i od Mojsija, vođe i proroka izabranog od Boga, zahtijevalo da bude poslušan. Razlog zbog kojeg mu nije dozvoljeno da uđe u Obećanu zemlju je bio taj što nije poslušao Božiju jasnu zapovijed (Brojevi 20:13).

Tokom vremena kušnje u pustinji, Isus je citirao Ponovljeni zakon tri puta (Matej 4). Čineći tako, pokazao nam je neophodnost čuvanja Božije Riječi u našim srcima, kako ne bismo zgriješili protiv Njega (Psalam 119:11).

Kako se Izrael podsjećao na Božiju vjernost, tako bi trebalo i mi. Prelazak preko Crvenog mora, sveta prisutnost na Sinaju i blagoslov mane u pustinji bi trebalo da bude ohrabrenje i za nas. Dobar način da se ide naprijed je da se odvoji vrijeme i pogleda unazad na ono što je Bog uradio.

U Ponovljenom zakonu također imamo predivnu sliku Boga koji ljubi i koji žudi za odnosom sa svojom djecom. Gospod navodi ljubav kao razlog radi kojeg je izveo Izrael iz Egipta “jakom rukom” i izbavio ih (Ponovljeni zakon 7:7-9). Kako je predivno biti oslobođen od sveza grijeha i voljen od strane svemogućeg Boga!
EnglishVrati se na Sažetak Stari zavjet

Vrati se na bosansku stranu

Ponovljeni zakon
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries