settings icon
share icon

Levitski zakonik

Autor: Autor Levitskog zakonika je Mojsije.

Datum pisanja: Levitski zakonik je napisan u periodu između 1440. i 1400 g. pne.

Svrha pisanja: Pošto su Izraelci bili u egipatskom ropstvu 400 godina, pojam o Bogu je bio iskrivljen životom među politeističkim, neznabožačkim Egipćanima. Svrha Levitskog zakonika je da donese uputstva i zakone koji bi vodili grešan, ali otkupljen narod u njihovom odnosu sa svetim Bogom. U ovoj knjizi se ističe potreba za ličnom svetošću, kao odgovor svetom Bogu. Grijeh mora biti iskupljen kroz prinošenje odgovarajuće žrtve (8-10 poglavlje). Druge teme pokrivene u ovoj knjizi se tiču ishrane (čiste i nečiste hrane), porođaja i bolesti, što je pažljivo uređeno (11-15 poglavlje). 16. poglavlje opisuje Dan pomirenja kada se prinosi godišnja žrtva za ukupan grijeh naroda. Štaviše, narod Božiji treba da bude obazriv u svom ličnom, moralnom i društvenom življenju, u suprotnosti sa dotadašnjom paganskom praksom koja je to zaobilazila (17-22 poglavlje).

Ključni stihovi: Levitski zakonik 1:4: “Neka položi ruku na glavu žrtvi paljenici! Tako će mu se milostivo primiti i pribaviti mu pomirenje.”

Levitski zakonik 17:11: “Jer je život tijela u krvi i samo vam je na žrtveniku dopuštam na pomirenje za duše vaše; krv naime pribavlja pomirenje, jer je u njoj život.”

Levitski zakonik 19:18: “Ne budi osvetljiv prema svojim zemljacima i ne nosi ništa za njima, nego ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga! Ja sam Gospodin.”

Kratak sažetak: Poglavlja 1-7 daju pregled žrtava koje se zahtijevaju i od svećenika i od običnog naroda. Poglavlja 8-10 opisuju posvećenje Arona i njegovih sinova za sveštenstvo. Poglavlja 11-16 su propisi za različite vrste nečistote. Zadnjih deset poglavlja su Božije vođstvo Njegovom narodu za praktično posvećenje. Uspostavljeni su razni praznici u kojima je narod trebalo da slavi Jahvu Boga, a koji su sprovođeni i praktikovani prema Božijim zakonima. Uz poslušnost ili zanemarivanje Njegovih zapovijedi išli su blagoslovi ili prokletstva (26. poglavlje). U 27. poglavlju su pokriveni zavjeti Gospodu.

Glavna tema Levitskog zakonika je svetost. Božiji zahtjev za svetošću u Njegovom narodu se zasniva na samoj Njegovoj svetoj prirodi. Odgovarajuća tema tome je otkupljenje. Pred Bogom se mora očuvati svetost, a ona se može dostići samo kroz odgovarajuće izmirenje.

Indikacija: Dosta obredne prakse slavljenja na mnogo načina oslikava osobu i djelo našeg Spasitelja, Gospoda Isusa Krista. Hebrejima 10 nam govori da je Mojsijev zakon “samo sjena budućih dobara”, što znači da su dnevne žrtve koje su sveštenici prinosili za grijeh naroda bile prikaz krajnje žrtve – Isusa Krista, koja je prinešena jednom zauvijek za sve koji će vjerovati u Njega. Svetost koja je privremeno data Zakonom će jednog dana biti zamijenjena potpunim dosezanjem svetosti, kada kršćani zamijene svoj grijeh za Kristovu pravednost (2. Korinćanima 5:21).

Praktična primjena: Bog vrlo ozbiljno shvata svoju svetost, pa bismo to trebali i mi. Trend u postmodernističkoj crkvi je da stvara sopstvenu sliku Boga, dajući mu atribute koje bismo mi voljeli da ima, umjesto onih koje Njegova Riječ opisuje. Božija krajnja svetost, Njegovo uzvišeno veličanstvo i Njegova “nedostupna svjetlost” (1. Timoteju 6:16) su strani koncepti mnogim kršćanima. Pozvani smo da hodamo u svjetlu i da odložimo tamu iz naših života, tako da možemo biti ugodni Njegovom pogledu. Sveti Bog ne može tolerisati otvoren, bestidan grijeh u Njegovom narodu, a Njegova svetost zahtijeva da on bude kažnjen. Ne smijemo biti lakomisleni u svojim stavovima prema grijehu ili Božijem preziru prema njemu, niti bi trebalo da ga nazovemo svjetlom, ni na koji način.

Slava Bogu da mi, radi Isusove smrti za nas, više ne moramo prinositi životinjske žrtve. Čitav Levitski zakonik se odnosi na tu zamjenu. Smrt životinja je bila zamjenska kazna za one koji su zgriješili. Na isti način, ali neograničeno bolje, Isusova žrtva na križu je bila zamjena za naš grijeh. Sada bez straha možemo da stojimo pred Bogom krajnje svetosti, jer On u nama vidi pravednost Kristovu.
EnglishVrati se na Sažetak Stari zavjet

Vrati se na bosansku stranu

Levitski zakonik
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries